พณ. ทำบิ๊กดาต้าข้อมูลการค้าไทย หนุน "ใช้ต่อยอดทางธุรกิจ"

4 April 2018


วันที่ 3 เม.ย. 61 - นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวภายหลังเปิดงานสัมมนา “คลังข้อมูลการค้าไทย” ที่โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร ว่า ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน กำหนดให้สมาชิกอาเซียนต้องจัดทำคลังข้อมูลการค้าสินค้าประกอบด้วยข้อมูลด้านกฎระเบียบและกฎหมายการค้าของประเทศเผยแพร่เพื่อความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ กรมฯ จึงจัดทำคลังข้อมูลทางการค้าไทย โดยเปิดใช้งานผ่าน www.thailandntr.com ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2557 ซึ่งข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เช่น อัตราภาษีศุลกากร มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกของไทย เป็นต้น โดยได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “กรมเห็นประโยชน์ของการจัดทำคลังข้อมูลการค้าต่าง ๆ จึงได้พัฒนา และขยายคลังข้อมูลค้าไทยให้ครอบคลุมถึงข้อมูลการค้าบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลสาขาบริการ 12 สาขา กฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการค้าบริการ ตารางข้อผูกพันภาคบริการ กฎหมาย และข้อมูลด้านอิเล็กทรอนิกส์ และข้อบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น”
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวโดยกรมร่วมมือจาก 66 หน่วยงาน ภายใต้ 17 กระทรวงที่ส่งข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ากว่า 1,600 ฉบับ ให้กรมเจรจาฯ รวบรวมในคลังข้อมูล เช่น ข้อมูลพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของกรมศุลกากร ข้อมูลกฎระเบียบนำเข้า-ส่งออกของกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานเรื่องนี้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยราชการไทยจัดทำบิ๊กดาต้า เพื่อการรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลด้านกฎระเบียบการค้าของไทยและของประเทศคู่ค้าในอาเซียนได้ คลังข้อมูลนี้ ยังช่วยอำนวยความสะดวกการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถใช้ฐานข้อมูลนี้ร่วมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรมของประเทศโดยรวม ให้แข่งขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้
โดยผู้สนใจสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลการค้าอาเซียนผ่านเว็บไซต์ atr.asean.org ไทยเป็นประเทศแรก ๆ ของอาเซียนที่ได้เพิ่มข้อมูลกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในคลังข้อมูลการค้า และให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะยกระดับการจัดอันดับเริ่มต้นทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) และการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยด้วย


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ศาลปกครอง 4.0 เล็งใช้ ‘AI-บิ๊กดาต้า’ ช่วยตุลาการ
กางโรดแมป MTL ดึงบิ๊กดาต้ารุกธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ บิ๊กดาต้า แพลตฟอร์ม ธุรกิจ Thansettakij ข้อมูลการค้า