สวทน.จัดFood Innovation Contest 2018 ซีชั่น 2

3 April 2018


สวทน. ชวนนิสิตนักศึกษา ฟอร์มทีมเฟ้นไอเดีย ภายใต้ 2 โจทย์ใหญ่ นวัตกรรมอาหารสำหรับสังคมสูงวัย และ นวัตกรรมอาหาร น้อยแต่มาก – ยิ่งมากยิ่งได้มาก เปิดรับสมัคร มิ.ย.นี้

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เผยว่า จากความสำเร็จของโครงการ “ Food Innopolis Innovation Contest” ในปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพในการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นอย่างมาก การแข่งขันในปีนี้ จึงเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาความรู้ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเวทีในการแสดงออกในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ พัฒนาองค์ความรู้ และการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งระหว่างกลุ่มนักศึกษาเอง รวมไปถึงระหว่างอาจารย์ด้วยเช่นกัน และยังเป็นแหล่งให้ภาคเอกชน เสาะหาบุคคลากรที่มีคุณภาพจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทำงานในองค์กร และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่เข้าร่วมประกวดไปพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

สำหรับการแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest 2018 ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ ได้กำหนดโจทย์การแข่งขัน ภายใต้ 2 แนวคิด โดยแนวคิดแรกคือ Silver Food ซึ่งสืบเนื่องมาจากสังคมไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ภายในปี 2568 ซึ่งหมายความว่า ตลาดในส่วนของผู้สูงอายุจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศต่างๆ ในอาเซียนและประเทศที่พัฒนาแล้ว และเมื่อมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ความต้องการอาหารที่เหมาะกับสังคมสูงวัยเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของนักนวัตกรรมอาหาร จึงอยากให้นิสิต นักศึกษาสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อตอบโจทย์ “นวัตกรรมอาหารสำหรับสังคมสูงวัย”ส่วนอีกแนวคิด ดร.อัครวิทย์ กล่าววว่า คือ นวัตกรรมอาหาร Less is More – More is More โดย Less is More มีต้นกำเนิดจากวงการศิลปะที่เรียกว่า Minimalism โดยมีหลักคิดคือ การใช้วัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบที่ลดทอนบางกระบวนการทางอาหารบางอย่าง เช่นการดูดซึม หรือการใส่ส่วนประกอบปริมาณน้อยลงแต่ได้คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น กล่าวคือ ลดทอนส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งหลายๆวงการรวมทั้งวงการอาหารเองก็ได้เริ่มนำคำนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย

ซึ่งในแนวคิดนี้จะให้นิสิต นักศึกษาสร้างสรรค์ไอเดียที่นำเสนอนวัตกรรมโดยเลือก “ตัดหรือลด” บางสิ่งบางอย่างออกไปจากผลิตภัณฑ์ และ “เพิ่ม” ประโยชน์หรือคุณค่าที่มากขึ้น เพื่อมอบ “คุณค่าใหม่” ให้กับวงการอาหาร นอกจากนี้ ทีมงานยังให้ทางเลือกเพิ่มคือ More is More คือ “มาก ได้มากยิ่งกว่า” เพื่อท้าทายนิสิต นักศึกษาที่สามารถคิดไอเดียที่เติมความ “มาก” และให้ “คุณค่าที่มากขึ้น” กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารอีกด้วย

ทั้งนี้ การแข่งขัน Food Innopolis Innovation Contest 2018 จะเริ่มเปิดรับสมัครช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 โดยนิสิต นักศึกษา ที่สนใจร่วมประลองไอเดียด้านนวัตกรรมอาหารสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : FI Innovation Contestอาหาร สวทน. สังคมสูงวัย นิสิตนักศึกษา นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ