“ร.10” มีพระราชดำรัส “อยากให้คนไทยแสดงความกตัญญู รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ตามประเพณี”

3 April 2018


- 3 เม.ย. 61 - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ให้สัมภาษณ์ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายนนี้ จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมในพิธีสวดมนต์ในวันที่ 6 เมษายนนี้ ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มาถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสว่าอยากให้ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูเนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวตามประเพณีวัฒนธรรมไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาร่วมในเทศกาล

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 เม.ย. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แจ้งต่อที่ประชุมครม.ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ตำนานไทย เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี พร้อมทั้ง ให้เชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญที่หล่อขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวช ( 6 พฤศจิกายน 2521) มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล

นอกจากนี้จะได้จัดสถานที่ให้ประชาชนรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในครอบครัว พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนกิจกรรมและการแสดงต่างๆ เช่น การแข่งขันก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่พระราชทาน การแสดง ชุด “เถลิงศกเพลามหาสงกรานต์” การสาธิตการปรุงเครื่องหอม การออกร้านจำหน่ายอาหารและขนมไทย ฯลฯ

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว เพื่อร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทย


สงกรานต์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ในหลวง ร.10