ร้อง “ก.ล.ต.-ดีเอสไอ” สอบโยกทรัพย์ “ดาราเทวี”

3 April 2018


- 3 เม.ย. 61 - แหล่งข่าวจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 12 มี.ค. 2561 ที่ผ่านมา โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ ซึ่ง IFEC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ลงทุนผ่าน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ICAP) ได้รับแจ้งจากนาย Kewin James Wallace ประธานกรรมการ และนาย Andrew Lambie ผู้บริหาร Nikki Beach Resort ซึ่งเป็นเชนบริหารโรงแรมทั่วโลก ว่า ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท สยาม ทรี เฮง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เข้ามาบริหารโรงแรมดาราเทวี


หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงสัปดาห์ นาย Kewin James Wallace มีคำสั่งพักงานพนักงาน 8 คน รวมถึงผู้อำนวยการและการตลาดของโรงแรม ผู้จัดการฝ่าย IT และห้ามติดต่อกับลูกค้า ยึดโทรศัพท์มือถือ ยึดอีเมล์ พร้อมกับห้ามพนักงานเข้าออฟฟิศโดยมีผลทันที

ต่อมาวันที่ 22 มี.ค. โรงแรมดาราเทวี มีประกาศเป็นการภายในให้ NIKI Beach Resort เข้ามาบริหารโรงแรม และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์กระจายข้อมูลไปทั่วโลก เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ว่า Nikki Beach resort ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโรงแรมดาราเทวี


อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 31 มี.ค. กลับไม่พบ นาย Kewin James Wallace ประธานกรรมการ และนาย Andrew Lambie ผู้บริหาร NIKI Beach Resort เข้ามาบริหารโรงแรมดาราเทวีแต่อย่างใด แต่กลับมีมีการประกาศเป็นการภายในโรงแรมดาราเทวีว่า Nikki Beach resort ได้ยกเลิกสัญญาการบริหารโรงแรมไปแล้ว

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่า บริษัท สยาม ทรี เฮง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2546 ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท และมีนาย Kewin James Wallace ประธานกรรมการ NIKI Beach Resort นั่งในตำแหน่งกรรมการของบริษัท สยาม ทรี เฮง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


“เป็นเรื่องที่แปลกที่ สยาม ทรี เฮง ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง 10,000 บาท อ้างตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจของโรงแรมดาราเทวี ซึ่งมีมูลค่าเกือบ 5,000 ล้านบาท แล้วยังให้สิทธิ NIKI Beach Resort เข้ามาบริหารโรงแรม นาย Kewin James Wallace ก็นั่งเป็นกรรมการใน สยาม ทรี เฮง ด้วย เชื่อว่าต้องมีไอ้โม่งที่เป็นตัวการใหญ่ ชักใยอยู่เบื้องหลังแน่นอน”

นอกจากนี้ นายดำรงค์ จรเปลี่ยว ทนายความของผู้ถือหุ้นโรงแรมดาราเทวี ได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทโรงแรมดาราเทวีให้ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับนาย Andrew Lambie (ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมที่แต่งตั้งมาโดย Nikki Beach resort) ว่ามีใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายหรือไม่ และการสั่งพักงานพนักงาน 7 คนนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งจะดำเนินการยื่นหนังสือร้องเรียนให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ามาตรวจสอบเรื่องการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในโรงแรมดาราเทวีของบริษัทสยาม ทรี เฮง และการมอบสิทธิให้ Nikki Beach resort บริหารโรงแรมต่อไป


ดีเอสไอ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI IFEC บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ไอเฟค