ชงแก้ปมคนจนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับต้องติดคุก

2 April 2018


ชงแก้ปมคนจนไม่มีเงินจ่ายค่าปรับต้องติดคุก พร้อมเสนอปลดล็อคอาชีพให้คนพ้นโทษมีงานทำ

ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย แถลงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ "กฎหมายยุคใหม่ เท่าเทียมและเป็นธรรม"

โดยนายบวรศักดิ์ กล่าวว่า การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มกฎหมายที่ล้าหลังไม่ทันสมัย 2.กลุ่มกฎหมายที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และ3.กลุ่มกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจ มีจำนวนเรื่องทั้งหมด 10 เรื่องที่เสนอให้ดำเนินการแก้ไขนายบวรศักดิ์ ยกตัวอย่างการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมว่า ต้องการให้มีการแก้โทษกฎหมายอาญา เพราะเวลามีโทษปรับทางคดีอาญา คนรวยมีเงินจ่าย ส่วนคนจนที่ไม่มีเงินจะต้องกักขังที่สถานีตำรวจแทนการจ่ายค่าปรับ จึงมีการเสนอแผนปฏิรูปว่า ถ้ามีโทษปรับหรือมีโทษปรับหรือจำคุก แต่ให้เปรียบเทียบปรับได้ ให้แก้ไขเป็นการปรับทางปกครองทั้งหมด เพื่อไม่ต้องพิมพ์นิ้วมือเป็นอาชญากร

“เมื่อแก้เป็นโทษทางปกครองแล้ว ถ้าไม่มีเงินจ่ายจะขังไม่ได้ เมื่อขังไม่ได้ก็ไปกวาดถนน หากเสพยาเสพติดเล็กน้อย ก็ให้ไปเดินโฆษณารณรงค์ห้ามเสพยาเสพติด แปลว่าชาวบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายแทนที่จะติดคุกก็ช่วยสาธารณประโยชน์บ้านเมืองแทนได้”

ทั้งเสนอให้ยกเลิกกฎหมายที่ห้ามผู้พ้นโทษทำอาชีพบางอย่าง เพราะเมื่อเขาติดคุกก็ให้เขาไปฝึกอาชีพให้เขาเรียนนวด พอพ้นโทษเขาจะออกมาทำอาชีพนวดก็บอกว่าไม่ได้เพราะเคยติดคุกมา ต้องเว้นช่วงไป 2-3 ปีก่อน ถามว่าจะให้เขาก็ตกงานก็กลับไปทำผิดแล้วก็เข้าคุกใหม่อย่างนั้นหรือ ดังนั้นกฎหมายแบบนี้ต้องแก้ไขและเลิกอาชีพ คนจน กฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ ค่าปรับ ติดคุก