ธอส.เปิดทางใช้สินเชื่อบุพเพสันนิวาสเปลี่ยนเป็นสินเชื่อผู้สูงอายุ

1 April 2018


ธอส. พร้อมเปิดทางใช้สินเชื่อบุพเพสันนิวาส เปลี่ยนไปใช้ สินเชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการใช้บ้านค้ำประกันหนุนหลังใช้เงินยามเกษียณ รองรับแก้ไขกฎหมาย ธอส. ผ่านสภา สนช.

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ในวันที่ 2 เมษายนนี้ธนาคารจะเปิดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวที่สุดในระบบ คิดอัตราดอกเบี้ยที่ 3.99% นาน 10ปี สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป วงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจขอกู้เฉลี่ยประมาณ 2 ล้านบาทต่อราย หรือคิดเป็นผู้ขอสินเชื่อประมาณ 1,000 ราย และเชื่อว่าจะมีผู้ขอกู้เต็มวงเงินภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ผู้กู้สามารถหาผู้กู้ร่วมที่มีอายุน้อยกว่าได้ แต่ต้องมีรายได้ไม่เกินครึ่งของผู้ผ่อนชำระ โดยสินเชื่อดังกล่าวนี้มีกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสู่วัยเกษียณ และต้องการมีที่อยู่เป็นของตัวเอง ธนาคารได้คำนวณความเสี่ยงแล้ว จึงได้ออกพันธบัตรวงเงิน 3 พันล้านบาท เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยที่สอดรับกันสำหรับอัตราการผ่อนชำระ หากกู้ในวงเงิน 1 ล้านบาท จะมีอัตราผ่อนชำระอยู่ที่ 4,900 บาทต่อเดือน หากกู้ 2 ล้านบาท จะผ่อนชำระที่ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปสำหรับผู้ที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป จะมีรายได้มั่นคง เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น หากสินเชื่อนี้ได้รับความสนใจจะพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มเติม โดยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง หากประสบความสำเร็จจะใช้เป็นเกณฑ์ในการออกสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ปีละ 10,000 ล้านบาท เป็นประจำทุกปี

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า หากผู้กู้เงินสินเชื่อบุพเพสันนิวาส ซึ่งเป็นสินเชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการมีบ้าน สามารถเปลี่ยนไปใช้ สินเชื่อ Revers Morgate เมื่อแก้ไขกฎหมาย ธอส. มาตรา 5 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย คาดว่าใช้เวลา 3-4 เดือน กฎหมายจะผ่านสภา สนช. และเริ่มออกสินเชื่อ Revers Morgate ในต้นปีหน้า จึงถือว่าการใช้กลยุทธ์ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว 10 ปี ถือว่าเป็นการนำตลาดที่อยู่อาศัย ในส่วนของการยกเว้นค่าธรรมเนียม ธอส.จะเริ่มยกเว้นค่าธรรมเนียมในวันจันทร์นี้ ทั้งถอนเงินข้ามเขต การถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม เพราะสูญเสียเงินรายได้ค่าธรรมเนียมเพียง 37 ล้านบาท ส่วนค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินฝากรายปี ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม ยังจัดเก็บเหมือนเดิมธอส. รายได้ บุพเพสันนิวาส สินเชื่อผู้สูงอายุ ยามเกษียณ ผ่อนชำระ