แหล่งสิริกิติ์เร่งแก้ปัญหากระบวนการผลิตปริมาณเอ็นจีวีภาคเหนือมีจำกัด

31 March 2018


แหล่งสิริกิติ์ยังอยู่ระหว่างเร่งแก้ปัญหากระบวนการผลิต ปริมาณก๊าซเอ็นจีวีภาคเหนือมีจำกัด

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ปตท. ได้ตรวจพบปัญหาจากกระบวนการผลิตก๊าซฯ แหล่งสิริกิติ์ โดยขณะนี้ ปตท. ร่วมกับผู้ผลิตฯ อยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ปัญหาดังกล่าว โดย ปตท. มีความจำเป็นต้องหยุดรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งสิริกิติ์ ทำให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ยังไม่สามารถผลิตก๊าซเอ็นจีวีให้บริการผู้ใช้ก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปได้ทั้งนี้ ปตท. เร่งจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีจากส่วนกลาง เพื่อบรรเทาความต้องการใช้ก๊าซในพื้นที่ภาคเหนือ แต่อาจพบปัญหาก๊าซฯ ขาดในบางช่วงเวลา เนื่องด้วยระยะทางขนส่งที่ไกล และจำเป็นต้องปิดให้บริการสถานีบริการในพื้นที่ฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ตาก เคที.แอนซันส์ จังหวัดตาก และสถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ศรีสุธา จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากสถานีบริการมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถรองรับจำนวนรถที่รอให้บริการได้

“ขณะนี้ ปตท. ได้เปิด “ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งสิริกิติ์หยุดผลิตฉุกเฉิน” เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ผลิตฯ อย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน พร้อมทั้งบริหารจัดการการขนส่งก๊าซเอ็นจีวีให้กับพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้มีผลกระทบกับผู้ใช้เอ็นจีวีน้อยที่สุด ปตท. ใคร่ขอความร่วมมือผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคเหนือและผู้ที่จะเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าว โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้รถเชื้อเพลิง 2 ระบบ คือ น้ำมันและก๊าซเอ็นจีวี โปรดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายศักดิ์เฉลิม กล่าวก๊าซเอ็นจีวี ภาคเหนือ แหล่งสิริกิติ์