ตั้งเป้า! e-Payment ช่วยลดใช้ "เงินสด-เช็ค" ชี้! 'พร้อมเพย์' อีกหนึ่งทางเลือก "ง่าย-สะดวก"

29 March 2018






วันที่ 29 มี.ค. 2561 - น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป้าหมายในเรื่องการส่งเสริม e-Payment คือ การให้ประชาชนและภาคธุรกิจลดการใช้เงินสดและเช็ค ซึ่งการปรับลดค่าธรรมเนียมโอนเงินด้วยเลขที่บัญชีของธนาคารพาณิชย์ตามกลไกตลาดในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น  ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ก็จะได้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นและสามารถต่อยอดการให้บริการอื่น ๆ ได้ และจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทำให้เกิดการแข่งขัน ซึ่งธนาคารพาณิชย์และผู้ใช้บริการทางการเงินจะได้ประโยชน์ในระยะยาว

 

น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย



สำหรับ ‘พร้อมเพย์’ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ประชาชนสามารถโอนและชำระเงินได้ง่ายและสะดวก ด้วยการใช้หมายเลขโทรศัพท์และเลขประจำตัวประชาชนแทนเลขที่บัญชี และมีบริการต่อยอดต่าง ๆ เช่น บริการชำระบิลข้ามธนาคาร บริการเตือนเพื่อจ่าย (หรือ Request to Pay) เป็นต้น ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ ในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์นั้น แม้จะมีการกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมตามช่วงมูลค่า เช่น  สูงสุดไม่เกิน 10 บาท แต่ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่เกิน 5,000 บาท ให้กับประชาชนมาก่อนหน้านี้แล้ว


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“VGI” ชู “Rabbit” ขึ้นผู้นำ e-Payment ผนึก AIS ขยายแพลตฟอร์ม การชำระเงินออนไลน์
กทท. เปิดชำระค่าบริการผ่านระบบ e-Payment




ฐานเศรษฐกิจ E-Payment พร้อมเพย์ เงินสด เช็ค