'สนธิรัตน์' ยัน! 'รถเร่บิ๊กซี' แค่โครงการนำร่อง

28 March 2018


‘พาณิชย์’ ยัน! รถเร่ของ ‘บิ๊กซี’ แค่โครงการนำร่องเท่านั้น ยังไม่มีมาตรการใดออกมากำกับ แต่จะใช้โอกาสนี้ออกมาการเสริมดูแลรถเร่ทั่วไป พร้อมสั่ง ‘คน. - กรมพัฒน์’ ไปดำเนินการ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความกังวลที่ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่เพิ่มช่องทางขายรถเร่ อาจกระทบต่อรถเร่ทั่วไปและร้านค้าย่อย ว่า กระทรวงฯ ได้มีการสอบถามทาง ‘บิ๊กซี’ ถึงข้อเท็จจริง ว่า ต้องการอะไร ซึ่งทางบิ๊กซีชี้แจงว่าเป็นโครงการนำร่อง ทดลองที่จ.นครราชสีมา และยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังหรือกำหนดเมื่อไหร่ ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ดูในหลักของกฎหมาย 2 ฉบับ จะดูแลในเรื่องให้เกิดความเป็นธรรมต่อการค้าและการดำเนินการรถเร่ของบิ๊กซี ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพราะเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่าย และไม่ได้ขยายสาขาใหม่ แต่อาจต้องไปดูในกฎหมายอื่น เช่น คมนาคม เกี่ยวกับระเบียบของการใช้รถยนต์เพื่อการค้าขาย

 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดังนั้น ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์จึงไม่มีการดำเนินการอย่างไร แต่หากมีการร้องเรียนหรือพฤติกรรมให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการก็จะเข้ากระบวนการพิจารณาตามกฎหมายที่กระทรวงฯ ดูแล คือ กฎหมายแข่งขันทางการค้า และกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีการพิจารณาในหลายเรื่อง เช่น ใช้อำนาจเหนือตลาด กำหนดราคาไม่เป็นธรรม กีดกันการค้าจากผู้ผลิต เป็นต้น ซึ่งถึงขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนใด ๆ หรือ เห็นว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายแข่งขัน

กระทรวงฯ ก็จะใช้โอกาสนี้ ออกมาตรการเสริมในการดูแลรถเร่ทั่วไป โดยสั่งการให้กรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปดำเนินการ ซึ่งตามแนวคิดจะประสานตลาดสดหรือตลาดค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ เพื่อเป็นจุดรวมรวบรถเร่ที่เข้ามาซื้อสินค้าในตลาดค้าส่งค้าปลีกให้เกิดการรวมกลุ่มกัน เชื่อมโยงกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่สามารถป้อนสินค้าต้นทุนต่ำ และสินค้าปลอดภัย จากนั้นก็จะเปิดรับฟังความต้องการ และส่งเสริมให้เป็นรถเร่ที่มีสีสัน และมาตรฐานเดียวกัน หากรายใดเข้มแข็งก็ส่งเสริมให้ขยายแฟรนไชส์ เบื้องต้น ไม่มีแนวคิดในเรื่องช่วยเหลือด้านการเงิน โดยสั่งการให้ดำเนินการหลังเทศกาลสงกรานต์
จากกรณีที่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการรายย่อย ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก สัญญาณของ 4.0 ที่ตลอดเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลง การค้าแบบใหม่จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ รัฐบาลก็มีการส่งเสริมรายย่อยและดูแลประชาชนผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ รถเร่ก็จะเป็นอีกแนวทางที่จะดูแลต่อไป แต่ต้องทำให้เป็นระบบก่อน”

ขณะที่ ‘บิ๊กซี’ ชี้แจงว่า รถมินิบิ๊กซีเป็นเพียงรถต้นแบบที่บริษัทสร้างขึ้นมาเพียงคันเดียว โดยได้นำมาทดลองวิ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากแนวความคิดของรถมินิบิ๊กซีที่เข้าร่วมในโครงการ ‘ก้าวคนละก้าว’ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาตลาด ต้นทุน และผลกระทบในด้านต่าง ๆ เท่านั้น โดยคำนึงอยู่เสมอว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ต้องการมีส่วนร่วมและเติบโตไปพร้อมกับชุมชน พร้อมยืนยันว่า จะดำเนินการทุกอย่างให้อยู่ภายใต้ข้อกฎหมาย
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
“ประยุทธ์" สั่งพาณิชย์ตรวจสอบบิ๊กซีใช้รถเร่ขายสินค้าผิดกม.หรือไม่
‘บิ๊กซี’ ซุ่มพลิกโฉมไซซ์เล็ก กาง 3 โมเดล ขยายสาขาบุกอาเซียน
ฐานเศรษฐกิจ บิ๊กซี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ พาณิชย์ รถเร่บิ๊กซี