รัฐบาลรณรงค์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย

27 March 2018


นายกฯเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย ครอบคลุมทุกภูมิภาค ระหว่าง 12-15 เม.ย. 6127 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” โดยมีกิจกรรมเกี่ยวข้องครอบคลุมทุกภูมิภภาค เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ร่วมงานดังกล่าวอย่างทั่วถึงโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย การจัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 11 เมษายน นี้ เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดปทุมวนารามวรวิหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน งานสงกรานต์สยามสแควร์ ถนนสีลม และถนนข้าวสารระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 61 การจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสงกรานต์อาเซียนในจังหวัดต่างๆ เช่น สุโขทัย เลย สระแก้ว กาญจนบุรี ระนอง และบุรีรัมย์ เป็นต้น ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรม 70 จังหวัดจัดการแสดงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับความนิยมและเป็นสื่อในการสร้างความบันเทิงในช่วงเทศกาลด้วยทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้แนวทางและมาตรการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” นี้ จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ประเพณีสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันงดงาม ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศ ได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันสืบทอดและให้ต่างชาติได้รับรู้ อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเป็นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สายตาชาวโลก อันจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดการขยายตัว ต่อไปจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะที่มาร่วมงาน พร้อมกล่าวเชิญชวนให้คนไทยทุกคนได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ พร้อมร่วมกันรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน พร้อมกล่าวอวยพรให้คนไทยทุกคนมีความสุขเนื่องในสงกรานต์ปีใหม่ไทย

รัฐบาล สงกรานต์ ประเพณี น้ำ