สหกรณ์ชาวนาเกลือ 3 จังหวัด จัดประมูลเกลือทะเลยกระดับราคา

27 March 2018


สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีจับมือชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย นำวิธีการประมูลยางพารามาประยุกต์ใช้ในการจัดประมูลเกลือทะเล 3 จังหวัด ทั้งสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เปิดประมูลทุกสัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตลอดทั้งปี 61 หวังช่วยยกระดับราคาเกลือทะเลเพิ่มขึ้น เกษตรกรไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าเอกชน

นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประมูลเกลือทะเลทั้งเกลือขาว เกลือกลาง และเกลือดำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือที่ประสบปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำและช่วยแก้ปัญหาหนี้สินสะสม โดยจะมีการเปิดทุกสัปดาห์รวม 3 แห่งคือ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เริ่มตั้งแต่ขณะนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมประมูลได้ตามวันและเวลาที่เปิดประมูล

สำหรับการเปิดประมูลเกลือทะเลครั้งนี้ จุดแรกเปิดประมูลทุกวันจันทร์ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร,จุดที่ 2 เปิดประมูลทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ซอยบางประจัน ถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม และจุดสุดท้าย เปิดประมูลทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 น.ที่สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นายประกอบ กล่าวว่า เหตุผลของการเข้ามาเปิดประมูลเกลือทะเลครั้งนี้ เป็นเพราะเกษตรกรนาเกลือส่วนใหญ่มักถูกกดราคารับซื้อจากพ่อค้าเอกชนมาโดยตลอด จนทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน ราคาเกลือที่ขายไปแต่ละครั้ง ขายราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ดังนั้นทางเกษตรกรชาวนาเกลือจึงได้รวมตัวกันเป็นชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัดและนำรูปแบบของการประมูลยางพารามาใช้เป็นช่องทางในการสร้างตลาดผลผลิตเกลือ  ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลอง และนอกจากการประมูลแล้ว ยังมีการเปิดเจรจากับเอกชนเพื่อทำข้อตกลงการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะมีผลดีคือ เกษตรกรได้รวมตัวกันก่อน  และวางแผนในการมองหาตลาดเพื่อจะสำรวจปริมาณความต้องการเกลือทะเลเพื่อจะได้นำมาวางแผนในการระบายผลผลิตได้ ซึ่งจะ ทำให้เกษตรกรไม่ถูกเอาเปรียบกดราคา ในช่วงเวลาที่ทั้ง 3 จังหวัดซึ่งเป็นแหล่งผลิตเกลือมีปริมาณเกลือออกมาพร้อมกัน

ทั้งนี้ในการเปิดประมูลจะมีประเภทเกลือรวมทั้งหมด 3 ประเภท แบ่งเป็น เกลือขาว มีราคาตั้งต้นการประมูลอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.80 บาท ,เกลือกลาง ราคาตั้งต้นกิโลกรัมละ 1.50 บาท และเกลือดำกิโลกรัมละ 1.30 บาท โดยราคาเกลือทั้ง 3 ชนิดนั้นจะต้องบวกค่าดำเนินการอีกกิโลกรัมละ 0.50 บาท ขณะที่แผนการรวบรวมเกลือในปีนี้มีประมาณ 99,569 ตัน แบ่งเป็น เกลือขาว 16,533 ตัน เกลือกลาง 77,184 ตัน และเกลือดำ 5,852 ตันซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะเปิดประมูลเกลือในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการรวบรวมของแต่ละสหกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันระหว่าง Demand และ Supply ในการจัดให้มีการประมูลผลผลิตเกลือ จึงเป็นการเปิดเจรจาตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยการนำวิธีการประมูลยางพารามาประยุตต์ใช้ และเป็นการดำเนินการตามแนวนโยบายใช้ตลาดนำการผลิต ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับราคาผลผลิตเกลือให้เพิ่มสูงขึ้น และบรรเทาปัญหาราคาเกลือตกต่ำให้กับเกษตรกรทั้ง 3 จังหวัดได้ในที่สุด


ชาวนาเกลือ เกลือทะเล จัดประมูล