คสช. ถกเคาะ ม.44 พักหนี้ทีวีดิจิทัล - อุ้ม 2 ค่ายมือถือ "ไฮสปีดเทรน 3 สนามบิน" ได้ฤกษ์เข้า ครม.

27 March 2018


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ (27 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  จะเป็นประธานการประชุม คสช. เต็มคณะ ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถัดจากนั้น พลเอกประยุทธ์จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อทันที

โดยวาระที่จะมาพิจารณาในการประชุม คสช. คือ พิจารณาร่างคำสั่งหรือประกาศของ คสช. หรือหัวหน้า คสช. ที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ในการพักชำระค่างวดจากการประมูลทีวีดิจิทัล เป็นเวลา 3 ปี ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ที่หลายช่องตกอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะพิจารณาร่างประกาศคำสั่งยืดจ่ายค่างวดงวดสุดท้ายจากการประมูลคลื่นความถี่ออกไปแบ่งจ่าย 5 งวด ให้กับค่ายโทรศัพท์มือถือ 2 ค่าย คือ เอไอเอสและทรูมูฟ ที่มีการทำหนังสือถึงหัวหน้า คสช. ให้พิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งในการประชุม คสช. มีการเชิญ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามาชี้แจงด้วย
ส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีวาระใหญ่ที่น่าสนใจที่จะนำมาพิจารณาหลายวาระ หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว พลเอกประยุทธ์เดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนออสเตรเลีย ที่ประเทศออสเตรเลีย จึงไม่มีเวลาอ่านเอกสารในวาระสำคัญ ๆ จึงนำมาพิจารณาในวันนี้ ได้แก่ จะมีการนำมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่มีมติเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 200,000 ล้านบาท เสนอต่อที่ประชุม ครม.

นอกจากนี้ ยังมีวาระที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน หลังจากรับฟังความคิดเห็นในร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีการประเมินว่า บัญชีเงินฝากที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปี มีมูลค่ารวมกันประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยเป็นเงินฝากที่มีเงินอยู่ในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท และต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีให้ธนาคาร ซึ่งกระทรวงการคลังจะนำเงินจำนวนนี้มาเก็บรักษาไว้แทนส่วนอีกที่ต้องจับตา ต้องติดตามว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งร่างพระราชกำหนดบริหารสินทรัพย์เงินดิจิทัลและการเก็บภาษีเงินดิจิทัล กลับเข้ามาให้ ครม. พิจารณาอีกครั้งหรือไม่ หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาขอนำกลับไปแก้ไขถ้อยคำ และมีความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเข้ามาให้พิจารณาประกอบเพิ่มเติม


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ครม. อนุมัติงบดำเนินมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง 3 โครงการ
ครม. อนุมัติงบฯ 257.53 ล. ติดเครื่อง EDC เพิ่ม 2 หมื่นเครื่องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐม.44 คสช. ฐานเศรษฐกิจ ครม. ค่ายมือถือ ไฮสปีดเทรน ทีวีดิจิทัล เชื่อมสนามบิน