สสว.จับมือสถาบันอาหารรับสมัครSMEsร่วมMIHAS 2018

26 March 2018


สสว. จับมือ สถาบันอาหารรับสมัคร SMEs สินค้าฮาลาล ร่วมงาน MIHAS 2018

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย ให้มีโอกาสลงพื้นที่จริง เรียนรู้ พัฒนากลยุทธ์ สร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้น และต่อยอดธุรกิจในตลาดมาเลเซีย โดยจะนำคณะผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน Malaysia International Halal Showcase (MIHAS 2018) ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2561 ณ Malaysia International Trade and Exhibition Center(MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและบริการฮาลาลระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจาก 21 ประเทศ และมีผู้เข้าชมงานกว่า 23,000 คน จาก 67 ประเทศทั่วโลก
ขณะนี้อยู่ระหว่างรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล จำนวนจำกัดเพียง 23 รายเท่านั้น โดยสสว.จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ คุณน้ำผึ้ง ฉายอำไพ มือถือ 086 994 9253 Email : [email protected]

ฮาลาล สถาบันอาหาร สสว. MIHAS 2018