พาณิชย์สั่งจับตาสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีจากจีน

26 March 2018


พาณิชย์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตากรณีสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีจากจีนจำนวน 1,300 รายการ พร้อมใช้เวที WTO เรียกร้องความเป็นธรรม หรือใช้เวทีอาเซียน-แปซิฟิคค้าขายภายในกลุ่มแทน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุถึง กรณีสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าในกลุ่มเทคโนโลยีจากจีนจำนวน 1,300 รายการนั้น ยอมรับว่าอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งจีนนับเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย ซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตารายละเอียดของสินค้าทั้ง 1300 รายการว่าเป็นชนิดค้าชนิดใดบ้าง เพราะหากส่งผลกระทบกับไทยก็สามารถส่งเรื่องเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปยังองค์การการค้าโลก หรือ WTO ได้ 

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะจับตาการไหลเข้าของกลุ่มสินค้าดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศอย่างใกล้ชิดด้วย ส่วนการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมที่สหรัฐได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าก่อนหน้านี้ ความคืบหน้าล่าสุด ทางผู้นำเข้าและผู้ส่งออกอยู่ระหว่างการยื่นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ เพื่อขอยกเว้นภาษีแบบรายพิกัด ขณะที่รัฐบาลไทยเตรียมยื่นหนังสือขอยกเว้นรายประเทศ ผ่านเวทีประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบการค้าและการลงทุน ไทย-สหรัฐฯ หรือ TIFA ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

 ทั้งนี้ ยอมรับว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน กรณี Bexit ของสหภาพยุโรป ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไทยทั้งสิ้น เนื่องจากทั้งหมดนับเป็นตลาดหลักสำคัญของไทย โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเจรจาการค้าแบบรายประเทศ และแบบรายภูมิภาคในตลาดอื่นเพิ่ม รวมทั้งเร่งเจาะตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมากขึ้น พร้อมยืนยันกระทรวงพาณิชย์ยังคงเป้าหมายอัตราการขยายตัวส่งออกปีนี้ไว้ที่ 8 % ซึ่งจะเห็นว่าในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ตัวเลขการส่งออกของไทยเติบโตมากกว่า 8 % และคงยังต้องติดตามสหรัฐฯจะประกาศนโยบายใดออกมาจะกระทบต่อภาคการส่งออกของโลกและของไทยมากน้อยแค่ไหน ซึ่งขณะนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกกลุ่มอุตสาหกรรมปรับตัวเร่งหาตลาดใหม่เพื่อชดเชยการส่งออกไว้บ้างแล้วกระทรวงพาณิชย์ จีน สหรัฐอเมริกา เทคโนโลยี ภาษีนำเข้า ส่งออกสินค้า