ขนส่งเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี  61  

26 March 2018


 

สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 61 โดย บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมรถ-คนขับรถ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์

นายชาญชัย  กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  กรมการขนส่งทางบกได้ บูรณาการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาตามโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี  2561  โดยมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ประสานสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่  ตั้งจุดบริการที่เหมาะสมในการให้บริการประชาชนและผู้เดินทางที่เข้ารับบริการ  เช่น  การให้บริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  การให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน   (รถเสีย)  การบริการน้ำดื่ม  การนวดผ่อนคลาย  การแนะนำเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ  ระหว่างวันที่  11-17 เมษายน 2561

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจุดบริการ  ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  ตั้งจุดบริการ  ณ  ปั้ม  ปตท.สุขุม เซอร์วิส  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์     (ขาเข้า)  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 2.วิทยาลัยเทคนิคสารภี  ตั้งจุดบริการ  ณ  จุดบริการร่วม กระทรวงคมนาคมใต้ทางต่างระดับสารภี  วงแหวนรอบ  3  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์(ขาเข้า)  ต.หนองผึ้ง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 3.วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง  ตั้งจุดบริการ  ณ  สามแยกน้ำพุร้อนสันกำแพง  ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่  4.วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ตั้งจุดบริการ  ณ  หน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ทางขึ้นดอย  อินทนนท์  กม.3  ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 5.วิทยาลัยการอาชีพฝาง  ตั้งจุดบริการ  ณ  วัดหาดสำราญ  บ้านสบข่า  ต.แม่ข่า  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  วิทยาลัยเทคนิคสารภี  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมรถ-คนขับรถ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ขนส่ง ผู้ตรวจการ และนักศึกษาตรวจความพร้อมรถ-คนขับรถ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์เป็น การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชน ผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 ,2 และ3

ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 


เทศกาลสงกรานต์ ป้องกัน รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ สำนักงานขนส่งเชียงใหม่