"ฉัตรชัย" ยัน! พร้อมรับ 'ภัยแล้ง' เดินหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วม "กรุงเทพฯ-อยุธยา" ปี 2562

25 March 2018


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม “สื่ออยากรู้ รัฐบาลอยากเล่า” เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ว่า รัฐบาลได้เดินหน้าแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาคเหนือ ในส่วนของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นต้นน้ำของภาคเหนือ มีโครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่เชื่อมต่อและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งสำหรับแม่น้ำปิง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำแล้งให้ จ.เชียงใหม่และลำพูนได้ ขณะเดียวกันหากมีปริมาณฝนตกลงมามาก การเก็บน้ำไว้ที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดฯ และเขื่อนแม่กวงฯ ซึ่งเชื่อมต่อกัน จะทำให้ลดปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่และลำพูนลงด้วย

"ขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ของลุ่มน้ำยมกำลังดำเนินการอยู่ สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ให้กับทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล ส่วนพื้นที่ภาคใต้ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่จะเป็นเรื่องการระบายน้ำที่เกิดจากอุทกภัย ซึ่งมีโครงการขุดคลองขยายคลองอ้อมตัวเมือง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วที่จ.ตรัง”

 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีพล.อ.ฉัตรชัย กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการขนาดใหญ่  จะเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เช่น โครงการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ที่จะช่วยลดน้ำท่วมจ.พระนครศรีอยุธยาลงได้ เป็นต้น สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมต่อระหว่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ที่จ.เชียงใหม่ หรือการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง คาดว่าการดำเนินงานตามสัญญาทั้งหมด 3 สัญญา จะแล้วเสร็จใช้งานได้ในปี 2565  ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่ในฤดูแล้ง และลดปัญหาน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ได้


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ปภ.เชียงใหม่ เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
รัฐบาลเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ปี 61 เน้นเพิ่มปริมาณน้ำสำรอง
ภัยแล้ง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ฐานเศรษฐกิจ น้ำท่วม อยุธยาฯ