ธุรกิจไมซ์โตถล่มทลาย ชัวร์ปั๊มเงิน 1.74 แสนล้าน

29 March 2018


ทีเส็บปั้นธุรกิจไมซ์สำเร็จ ทะลักไทยไตรมาสแรกปีงบ 61 กระชากเงินเข้าประเทศเพิ่ม 9.11% อินเดียมาแรงแซงจีนกว่าเท่าตัว ลุ้นทั้งปีนักเดินทางกลุ่มไมซ์รวมกว่า 30 ล้านคน สร้างรายได้แตะ 1.74 แสนล้านบาท

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention&Exhibition Bureau : TCEB (ทีเส็บ) เปิดเผยว่า กว่า 15 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจไมซ์ (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยการผลักดันและพัฒนาของทีเส็บทำให้ธุรกิจไมซ์กลายเป็นกลไกสำคัญ ในการเชื่อมโยง ส่งเสริม และบูรณาการให้เกิดการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่าธุรกิจไมซ์ ได้สร้างงาน สร้างเงิน และสร้างชาติ อย่างมีนัยสำคัญ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)“ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 27 ล้านคน สร้างรายได้จากการเดินทางรวมกว่า 150,000 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการ ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ตํ่ากว่าปีละ 220,000 ล้านบาท และสร้างงานให้กับคนไทยกว่า 164,427 ตำแหน่ง กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ” นายจิรุตถ์ กล่าว

ในปีงบประมาณ 2560 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากต่างประเทศรวม 1,276,411 คน เติบโต 0.23% สร้างรายได้ทางตรง 104,641 ล้านบาท เติบโต 1.66% โดยแบ่งออกเป็นนักเดินทางกลุ่ม Meetings จำนวน 259,901 คน คิดเป็น 20% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 24,478 ล้านบาท คิดเป็น 23% ของรายได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม Incentives จำนวน 271,793 คน คิดเป็น 21% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 16,696 ล้านบาท คิดเป็น 16% ของรายได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม Conventions จำนวน 300,273 คน คิดเป็น 24% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 26,145 ล้านบาท คิดเป็น 25% ของรายได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม Exhibition จำนวน 215,992 คน คิดเป็น 17% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 18,869 ล้านบาท คิดเป็น 18% ของรายได้ทั้งหมด นักเดินทางกลุ่ม Events จำนวน 228,452 คน คิดเป็น 18% ของนักเดินทางทั้งหมด สร้างรายได้ 18,453 ล้านบาทคิดเป็น 18% ของรายได้ทั้งหมด

โดย 10 อันดับนักเดินทางไมซ์ชาติที่เดินทางมาประเทศไทยสูงที่สุดในปี 2560 ได้แก่จีน จำนวน 153,312 คน รองลงมาคือ อินเดีย จำนวน 129,717 คน สิงคโปร์จำนวน 97,683 คน มาเลเซียจำนวน 84,352 คน เกาหลี จำนวน 51,790 คน ญี่ปุ่นจำนวน 50,226 คน อินโดนีเซียจำนวน 37,328 คน สหรัฐอเมริกา จำนวน 35,783 คน และฟิลิปปินส์จำนวน 29,085 คน

“ล่าสุดปีงบประมาณ 2561 ผ่านไปเพียงแค่ไตรมาสแรก มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศเดินทางมาประเทศไทยแล้วรวม 221,840 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 16.72% สร้างรายได้ 17,112 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.11% แบ่งออกเป็นนักเดินทางกลุ่ม Meetings จำนวน 49,326 คน เพิ่มขึ้น 16.83% นักเดินทางกลุ่ม Incentives จำนวน 76,031 คน เพิ่มขึ้น 23.76 % นักเดินทางกลุ่ม Conventions จำนวน 69,638 คน เพิ่มขึ้น 12.08% นักเดินทางกลุ่ม Exhibition จำนวน 26,845 คน เพิ่มขึ้น 10.60%” นายจิรุตถ์ กล่าว

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบ ประมาณก่อนหน้า มีนักเดินทาง กลุ่มไมซ์ต่างประเทศ เดินทางมาประเทศไทยแล้วรวม 190,058 คน สร้างรายได้ 15,114 ล้านบาท แบ่งออกเป็น นักเดินทางกลุ่ม Meetings จำนวน 42,220 คน นักเดินทางกลุ่ม Incentives จำนวน 61,434 คน นักเดินทางกลุ่ม Conventions จำนวน 62,132 คน นักเดินทางกลุ่ม Exhibition จำนวน 24,272 คน

ทั้งนี้นักเดินทางไมซ์ ที่เดินทางมาประเทศไทยสูงที่สุด ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ได้แก่ อินเดีย จำนวน 57,199 คน จีน จำนวน 27,263 คน สิงคโปร์จำนวน 16,465 คน เกาหลีจำนวน 12,676 คน มาเลเซียจำนวน 10,233 คน

“จากการเติบโตของธุรกิจไมซ์ และการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงงานเมกะอีเวนต์ ระดับโลก จนก้าวขึ้นเป็นอันดับที่ 24 ของโลก ด้านการจัดประชุมนานาชาติ ขณะที่สมาคมด้านการแสดงสินค้าระดับโลก หรือ UFI ยกให้ไทยเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ในด้านการจัดงานแสดงสินค้าในการขายพื้นที่การแสดง ยิ่งตอกยํ้าความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่างชาติ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ ในฐานะจุดหมายปลายทางของธุรกิจไมซ์ระดับโลก” นายจิรุตถ์ กล่าว

ผอ.ทีเส็บ ยังกล่าวด้วยว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้คาดการณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ จะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 30.1 ล้านคน สร้างรายได้ 174,000 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,351 วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561


ธุรกิจไมซ์