สรท.ค้าน NBN กู้เงินพันล้าน

27 March 2018


สรท.ทำหนังสือถึงประธานบอร์ด ค้านบริษัทโครงข่ายบรอด แบนด์แห่งชาติฯ ยืมเงินบริษัทแม่ 1 พันล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ชี้ไม่เห็นด้วย ต้อง แบกรับต้นทุน ขณะที่ “ทีโอที” แจงตั้งบริษัทใหม่เป็นตามมติ คนร. ตามแผนแก้ไขปัญหา

นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สรท.เปิดเผยว่า ขณะนี้ สรท. ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาขอคัดค้านการให้ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด หรือ (National Broadband Network : NBN Co) กู้ยืมเงินของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปประกอบกิจการ ทราบมาว่า NBN Co ขอกู้ยืมเงิน 1,000 ล้านบาท จาก ทีโอที และคณะกรรมการ ทีโอที เห็นชอบให้ NBN Co กู้ยืมเงิน 200 ล้านบาท เพื่อให้ NBN Co ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น การจ่ายเงินเดือนพนักงานของ NBN Co เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สรท.ไม่เห็นด้วยที่จะจ้องให้ ทีโอที แบกรับภาระกู้ยืมเงินให้กับ NBN Co เนื่องจากแผนธุรกิจของ NBN Co ที่นำเสนอต่อ คนร.(คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) ให้ความเห็นชอบนั้น NBN Co จะขาดทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี แม้ว่าจะมีการปรับปรุงแผนธุรกิจให้ขาดทุนน้อยลงเหลือเพียง 3 ปี แต่ก็ด้วยวิธีการจำกัดของบุคลากรของ NBN Co ให้น้อยลง ด้วยเหตุนี้ แผนธุรกิจของ NBN Co ไม่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรให้เกิดขึ้น จึงไม่ควรให้ ทีโอที ไปแบกรับภาระหรือความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ NBN Co กู้ยืม ที่สำคัญไปกว่านั้น ไม่ควรให้พนักงาน ทีโอที ที่ทำงานเหนื่อยยากในการหารายได้เข้าองค์กร แต่ถูกต่อว่าโดยผู้บริหารสูงสุดของ ทีโอที ว่า ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องมารับภาระหาเงินให้ NBN Co กู้ยืมเงินอีก

“เราขอคัดค้านการกู้ยืมเงินให้ NBN Co ไปประกอบกิจการ เพราะจะกระทบต่อฐานะการเงินของ ทีโอที โดยขอให้ NBN Co ไปดำเนินการกู้ยืมเงินเอง เพราะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่สามารถดำเนินการกู้ยืมเงินเองได้”

ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือชี้แจงจัดตั้ง NBN Co ว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้เป็นไปตามมติ คนร.โดยการจัดตั้งบริษัทใหม่นั้นเป็นหนึ่งในแผนงานสำคัญในปี 2560 ตามแผนแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ และแก้ไขปัญหาของประเทศด้านการลดความซํ้าซ้อนของการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมในระยะยาว ด้านการนำทรัพย์สินโครงข่ายภายในประเทศของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท มาร่วมกันจัดตั้งบริษัท NBN Co ทำให้ขอบเขตการดำเนินงานทั้ง 2 องค์กรมีความชัดเจนไม่ซํ้าซ้อนด้านการลงทุน เป็นต้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,351 วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2561


สรท. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทีโอที NBN