นายกฯยินดีนานาชาติวางใจคนไทย นั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทWTO

24 March 2018


 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนว่า

“สำหรับเรื่องความไว้วางใจของนานาชาติมากขึ้นนี้ ก็มีอีกเรื่องที่น่ายินดี ก็คือการที่ คุณสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิก WTO 164 ประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท โดยนับเป็นคนไทยคนแรกนะครับ ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่นี้ นับตั้งแต่มีการก่อตั้ง WTO เมื่อปี 2538 นานมากเลยนะครับ โดยประธานในที่นี้ จะต้องยึดหลักความเป็นกลางและช่วยให้สมาชิกมีข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน และผลักดันให้กระบวนการระงับข้อพิพาทเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงให้ต่างชาติเห็นความสามารถของคนไทยและทีมงานไทยด้วยนะครับ ในการเข้ารับตำแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ในครั้งนี้นะครับ ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะตามแนวทางปฏิบัติของ WTO นั้นจะต้องก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO ในปี 2562 ซึ่งเป็นองค์กรระดับสูงสุดของ WTO ในการกำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานของประเทศสมาชิก เพื่อให้ทุกประเทศเกิดความมั่นใจและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าระหว่างประเทศ  ผมขออวยพรให้คุณสุนันทาและทีมงาน ประสบความสำเร็จ การทำงานราบรื่น และสร้างเกียรติยศให้กับประเทศไทยของเรา นะครับ ในประเทศไทยของเรา ก็จำเป็นต้องสร้างความมีเสถียรภาพ นะครับสร้างความเชื่อมั่นในประเทศของเราด้วย เพือ่สนับสนุนการทำงานดังกล่าวนะครับของท่านผู้แทนของเราที่เป็นประธานในครั้งนี้”


 


นายกฯ WTO คนไทย นานาชาติ วางใจ