“ทีโอที”แต่งชุดดำค้านตั้ง NBN CO

23 March 2018


-23 มี.ค.61-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(23 มี.ค.61) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แต่งชุดดำรวมตัวคัดค้านการจัดตั้งบริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN Co) และ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC Co) เพื่อขอยุติการแยกทรัพย์สินการจัดตั้งบริษัทลูก และ ขอให้มีบอร์ดกำกับดูแลเพียงชุดเดียว

อย่างไรก็ตาม การคัดค้านดังกล่าวนั้นทางฝ่ายบริหารของ ทีโอที ได้มอบหมายให้นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล และ นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกัน มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ทีโอที คัดค้าน NBN Co NGDC Co