WHA GROUPพบนักลงทุนย้ำกำไรเด่นจ่อจ่ายปันผล

22 March 2018


WHA GROUPพบนักลงทุนย้ำกำไรเด่นจ่อจ่ายปันผล

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group พร้อมด้วยนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ร่วมให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ภายในงาน บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจหลังโชว์งบกำไร พุ่งแตะ 3,266 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% สูงเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เข้าซื้อขายใน SET พร้อมเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อจ่ายปันผลในอัตรา 0.0907 บาท/หุ้น เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจำนวน 0.0488 บาท/หุ้น (รวมเป็น 0.1395 บาท/หุ้น) และจะขึ้น XD ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดจ่ายปันผล วันที่ 28 พฤษภาคม 2561ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น WHA  Group