ออมสินแก้หนี้นอกระบบเฟส2

24 March 2018


ครม.อนุมัติ 1 หมื่นล้านบาท ออมสินปล่อยกู้ ผู้มีรายได้น้อย 2 แสนราย ใช้หนี้นอกระบบ เฟส 2 วงเงินคนละ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.85%

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 20 มีนาคม 2561 ว่า ครม.มีมติเห็นชอบให้หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขโครงการสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินระยะที่ 2 ของ ธนาคารออมสิน วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์กระทรวงการคลังรายงานว่า สืบเนื่องจากโครงการฯดังกล่าวยังมีผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบจำนวนมากที่ยังต้องการสินเชื่อ โดยจะให้สินเชื่อกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการรีไฟแนนซ์ หนี้ในระบบ โดยมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ให้วงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ระยะเวลาในการให้กู้ยืมไม่เกิน 5 ปี มีระยะเวลาในการยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และเริ่มยื่นขอสินเชื่อได้นับตั้งแต่วันที่ครม.มีมติ

นายณัฐพร กล่าวอีกว่า สำหรับหลักประกัน ต้องมีบุคคลคํ้าประกันอย่างน้อย 1 คน หรือมีหลักทรัพย์คํ้าประกัน ส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาจาก ความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติ การชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อแต่อย่างใด

“ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จะช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ของประ ชาชนผู้มีรายได้น้อยประมาณ 200,000 ราย ให้สามารถเข้าถึง แหล่งเงินทุนในระบบได้ โดยไม่ต้องไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ จะช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูง และในบางกรณีมีการติดตามทวงถามหนี้ที่ใช้ความรุนแรง ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมา” นายณัฐพร กล่าว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,350 วันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2561


หนี้นอกระบบ ออมสิน