วีระศักดิ์ยิ้มกริ่ม! สงกรานต์ปีนี้ “นักท่องเที่ยวเพิ่มทั่วไทย”

21 March 2018


- 21 มี.ค. 61 - นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ (12-16 เม.ย.) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว 3 ล้านคนต่อวัน เพิ่มขึ้น 12% จากปี 2560 คาดว่าจะสร้างรายได้ 1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่เเล้ว จากปัจจัยหนุนคือมติครม. ขยายวันหยุดในวันที่ 12 เม.ย. เพิ่มอีก 1 วัน ทำให้ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่อง 5 วัน ทำให้คาดว่าคนไทยจะเดินทางเพิ่มขึ้น 6 แสนคน ช่วยดึงความเชื่อมั่นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยให้สูงขึ้น จะสร้างรายได้หมุนเวียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ อยู่ที่ 19,820 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%

“กระทรวงได้ดำเนินตามนโยบาย 5 ข้อ ได้แก่ Festival, Food, Film, Fashion และ Flight ทั้งหมดนี้สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์นี้อยากให้นักท่องเที่ยวทุกคน มีน้ำใสไมตรีต่อกัน ท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ และเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป “รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผย

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้คาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวไทยช่วงสงกรานต์ 5 วัน ประมาณ 5.3 แสนคน เพิ่มขึ้น 13% จากปีที่เเล้ว สร้างรายได้ 9,378 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 21% ส่วนใหญ่จะพักเฉลี่ย 3 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,500 บาท เพิ่มขึ้น 6% เทียบกับปีที่เเล้ว โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 1.65 แสนคน เพิ่มขึ้น 38% เกาหลีใต้ 54% ญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม 22% โดยปีนี้ 5 อันดับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มียอดเข้าจองที่พักสูงสุด คือ จีน เกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร


การท่องเที่ยว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สงกรานต์ เที่ยวไทย