ครม.อนุมัติงบฯ 257.53 ล.ติดเครื่อง EDC เพิ่ม2 หมื่นเครื่องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

20 March 2018


ครม.อนุมัติงบฯ 257.53 ล.ติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่ม 2 หมื่นเครื่องรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) (20 มี.ค. 61) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของงบกลางจำนวน 257.53 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิคส์ (EDC) ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 1 หมื่นเครื่อง และ ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีก 1 หมื่นเครื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

อนึ่ง ที่ผ่านมา ครม.ได้อนุมัติดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ไปแล้ว รวม 26,321 เครื่อง ขณะที่ตัวเลขผู้ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสิดการแห่งรัฐ มีจำนวน 11.4 ล้านคน มีผู้มารับบัตรแล้ว 10.8 ล้านคน คิดเป็น 95%ครม. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านธงฟ้าประชารัฐ เครื่อง EDC