ผุด 'ระยองโมเดล'!! เชื่อมโยงคมนาคม-โลจิสติกส์ สู่เป้าศูนย์กลางการค้า-ลงทุนของประเทศ

18 March 2018


ผุด “ระยองโมเดล” สนองนโยบายรัฐ คลอดแผนแม่บทก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง รองรับการพัฒนา EEC เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม-โลจิสติกส์ กระตุ้นภาคเศรษฐกิจชุมชน สู่เป้าศูนย์กลางการค้าการลงทุนของประเทศ

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยภายในการสัมมนาโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง จ.ระยอง ว่า ตามที่นโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการรถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ โครงการการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และถนนเส้นหลักต่าง ๆ การพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3  ซึ่งทุกโครงการได้เริ่มมีผลเป็นรูปธรรมแล้วในขณะนี้
ทั้งนี้ ภายใต้แผน EEC ถือว่า เป็นฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ สร้างรายได้ให้กับไทย พร้อมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศ

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จ.ระยอง ได้มีการเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ระบบขนส่งสาธารณะนั้น ได้รับการพัฒนาช้ากว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ประชาชนชาวระยองได้รับผลกระทบด้านการขนส่งและการจราจร รวมทั้งปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนและการสูญเสียทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกเป็นปริมาณมาก ปัญหาเหล่านี้เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน และความเป็นเมืองน่าอยู่ของ จ.ระยอง และสวนทางกันกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนชาวระยองในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายสุรศักดิ์ กล่าวนายสุรศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง หรือ Rayong Model นั้น ทุกภาคส่วนต้องมีการเตรียมความพร้อมและใช้โอกาสในการปรับตัวพัฒนาตนเอง และการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งหาแนวทางรองรับที่ดีที่จะเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลให้เป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ จ.ระยอง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ จ.ระยอง รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง โดยเฉพาะการเร่งปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายใน จ.ระยอง รองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า ท่องเที่ยว และการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะการค้าชายแดน เนื่องจากเรามีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนร่วมกันด้วย

ด้าน นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเมืองระยอง (Rayong Model) นั้น ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของ จ.ระยอง ให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการพัฒนา EEC ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองโดยรวม ซึ่งในการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ นั้น ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนครั้งที่ 3 พร้อมด้วยการนำเสนอผลการศึกษาฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของ จ.ระยอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ระยอง ถือเป็นจังหวัดที่มีภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมสูงในลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดยประชาชนในเขตผังเมืองรวมนั้น มีการเดินทางเฉลี่ยประมาณวันละ 265,717 เที่ยว เฉลี่ย 2.85 เที่ยวต่อวันต่อคน ด้วยการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะร้อยละ 12 ด้วยรถสองแถวเป็นหลัก โดยเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชนในจังหวัดระยองที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ.ระยอง จึงได้มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมการขนส่ง และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนในอนาคต


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
คอนติเนนทอลไทร์ส เริ่มติดตั้งเครื่องจักรเครื่องแรก ที่โรงงานกรีนฟิลด์ ไทร์ จังหวัดระยอง
ระยองคึกรับEEC หนุนพื้นที่โตยั่งยืนโลจิสติกส์ ลงทุน ฐานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชุมชน คมนาคม การค้า อีอีซี ขนส่งมวลชน ระยองโมเดล นโยบายรัฐ