ทางหลวงชนบทกระตุ้นท่องเที่ยวหัวหินปรับปรุงถนนควบคู่ทางจักรยานกว่า 10  กม.

17 March 2018


กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ปข. 2052 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทางจักรยาน ระยะทาง 10.497 กิโลเมตร มีความคืบหน้ามากกว่า ร้อยละ 77 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ค.61 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล


นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงชนบท สาย ปข. 2052 แยกทางหลวงหมายเลข 37 - โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 10.497 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางจักรยาน กว้าง 3 เมตร (ด้านซ้ายทาง) มีจุดพักรถ จำนวน 3 แห่ง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 168 ล้านบาท ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความคืบหน้ามากกว่า ร้อยละ 77 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดน้ำสามพันนาม วัดห้วยมงคล ตลาดน้ำห้วยมงคล และโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมโยง อ.หัวหิน กับแหล่งท่องเที่ยวด้านฝั่งตะวันของทางหลวงหมายเลข 37 และสามารถเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


หัวหิน กระตุ้นท่องเที่ยว ทางหลวงชนบท ทางจักรยาน