กสทช.ชี้ไทยไม่พร้อมรับ 5G เหตุคลื่นความถี่ยังไม่สะสาง

21 March 2018


ประวิทย์เผย ไทยไม่พร้อมรับ 5G เหตุปัญหาคลื่นความถี่ยังไม่สะสาง ชี้ขั้นตอนกฎหมายเป็นเหตุให้ไทยไม่ทันกระแสโลก ทีดีอาร์ไอแนะทุกภาคส่วนต้องร่วมมือ กันกำกับดูแลมีเดียในยุคดิจิตอล

น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G ในอนาคตนั้น จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลในทุกภาคส่วน ที่ต้องเชื่อมโยงกัน ดังนั้น กสทช. อาจไม่ได้เป็นเพียงองค์กรกำกับดูแลโทรคมนาคมเพียงองค์กรเดียว แต่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้วย จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของระบบราชการและการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ เป็นเหตุให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว “วิธีที่จะทำให้ไทยเดินหน้าต่อไปได้คือ พลเมืองต้องคิดได้ ทำได้ ไม่ใช่ศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่ภาครัฐเป็นผู้คิดแล้วสั่งให้พลเมืองปฏิบัติ” น.พ.ประวิทย์ กล่าว

น.พ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศาอย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้น อาจยังไม่พร้อมสำหรับ 5G เพราะไทยเองยังไม่มีสเปกตรัมโรดแมป หรือแผนงานในการสะสางปัญหาคลื่นความถี่ กสทช. เองไม่เคยใช้อำนาจในการเรียกคืนคลื่นได้เลย อีกทั้งเทคโนโลยี 5G ไม่ได้เป็นเพียงบริการด้านโทรคมนาคม แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกอุตสาหกรรมต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้งานและเกิดการลงทุน

ด้าน ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ปัจจุบันรูปแบบการให้บริการเปลี่ยนไปสู่ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ทำให้เกิดความเชื่อมโยงในหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ดังนั้นการกำกับดูแลต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่สำคัญของไทยนั้นคือ การกำกับดูแลที่ตามไม่ทันสื่อดิจิตอล อย่างไรก็ตามการทำงานของ กสทช. นั้นควรที่จะให้ความสำคัญในด้านโทรคมนาคมและมีเดียให้มีประสิทธิภาพ โดยการทำงานร่วมกับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น อีกทั้งนโยบายและมาตรการกำกับดูแลในรูปแบบเดิมๆ นั้นไม่เพียงพอ ควรที่จะหาจุดสมดุล ไม่มากเกินไปเพราะจะทำให้เทคโนโลยีไม่เกิด แต่ก็ไม่น้อยจนเกินไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,349 วันที่ 18 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2561


กสทช คลื่นความถี่่ 5G