ชี้ช่องเจาะอินเดีย 3 ธุรกิจอนาคตรุ่ง

21 March 2018


“มิสเตอร์อินเดีย”แนะผู้ประกอบการไทยปรับมุมมองตลาดอินเดียใหม่ ชี้ช่องยังมีโอกาสสูงในการขยายตลาด ทั้งโลจิสติกส์ แปรรูปอาหาร ก่อสร้าง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า อินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่และมีกำลังซื้อสูง เหมาะกับผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปทำการค้าการลงทุนอย่างมาก แต่ปัญหาหลักของผู้ประกอบการไทย คือ ยังมองภาพลักษณ์ของอินเดียไปในเชิงลบ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องปรับแนวคิดและมองตลาดอินเดียใหม่ โดยมองว่าอินเดียมีโครงการลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนเข้าไปลงทุนอีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นโอกาส

อดุลย์ โชตินิสากรณ์“อินเดียเป็นตลาดที่มีโอกาสขยายตัวสูง ประชากรมีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการสินค้าจากไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ผ่านมามีบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุน เช่น ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน ต่างเข้าไปลงทุน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรเร่งมองหาโอกาสในตลาดนี้ โดยธุรกิจที่น่าลงทุน เช่น โลจิสติกส์ แปรรูปอาหาร ก่อสร้าง เป็นต้น”

ในฐานะมิสเตอร์อินเดียที่กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งให้ดูภาพรวมตลาดอินเดียได้เตรียมเสนอแผนตลาดและโอกาสของตลาดอินเดียรวมถึงปัญหาและอุปสรรคให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทราบในเร็วๆนี้ พร้อมทั้งมีแผนจะเชิญเอกชนที่ประสบความสำเร็จในตลาดอินเดียมาให้ความรู้ สำหรับอินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้

สินค้าส่งออกที่สําคัญของไทยไปอินเดีย ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

สำหรับมาตรการผลักดันการส่งออกของตลาดอินเดียปีนี้ยังคงให้ความสำคัญกับการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยปี 2560 ไทยส่งออกไปอินเดีย 2.19 แสนล้านบาท ขยายตัว 21%

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,349 วันที่ 18 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2561


อินเดีย ธุรกิจอนาคตรุ่ง ชี้ช่อง