เฮ! ไฟเขียวเพิ่มวันทำประมง

15 March 2018


"ฉัตรชัย" ยันเข้มแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเข้ม สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ดันอานิสงค์วันทำการประมงเพิ่ม

- 15 มี.ค. 61 - พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมประมงได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561 – 2562 โดยที่ประชุมได้มีมติกำหนดวันการจับปลาทั้ง 3 ระดับ คือ ประมงหน้าดิน ประมงผิวน้ำ และประมงกะตัก บริเวณฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ซึ่งเพิ่มจำนวนวันการทำประมงจากรอบปี 2559-2560 ประเภทละอีก 20 วัน

แยกเป็น ฝั่งอ่าวไทย ทำประมงหน้าดินปี 61-62 จำนวน 240 วัน จากเดิมในปี 59-60 จำนวน 220 วัน ทำประมงผิวน้ำ ปี 61-62 จำนวน 240 วัน จากเดิมในปี 59-60 จำนวน 220 วัน และประมงกะตัก น้ำ ปี 61-62 จำนวน 255 วัน

จากเดิมในปี 59-60 จำนวน 235 วัน ขณะที่ฝั่งอันดามัน ทำประมงหน้าดินปี 61-62 จำนวน 270 วัน จากเดิมในปี 59-60 จำนวน 250 วัน ทำประมงผิวน้ำ ปี 61-62 จำนวน 255 วัน จากเดิมในปี 59-60 จำนวน 235 วัน และประมงกะตัก น้ำ ปี 61-62 จำนวน 225 วัน จากเดิมในปี 59-60 จำนวน 205 วัน

ทั้งนี้ เรือประมงพาณิชย์สามารถรับใบอนุญาตการทำประมงที่กำหนดรอบวันทำประมงรอบปี 2561-2562 ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ 22 จังหวัดชายทะเลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (16 มี.ค .61) เป็นต้นไป ซึ่งใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุในวันที่ 1 เมษายนนี้

"การเพิ่มวันทำประมงครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จในการทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย หรือไอยูยู ระหว่างรัฐบาล ชาวประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้าน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลให้การประมงเริ่มมีทิศทางเข้าสู่การทำประมงที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องยึดแนวทางการทำงานที่ได้ดำเนินการมาและพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ำของไทยเกิดความยั่งยืนเพียงพอต่อการคงไว้ซึ่งอาชีพประมง การทำประมง และอุตสาหกรรมประมงให้สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว


ประมง เพิ่มวัน