ดีอีเร่งเครื่องพัฒนาคน รองรับอีอีซี

15 March 2018


รมว.ดีอี ผลักดันประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอล เร่งผลักดันโครงการดิจิทัลพาร์ค สมาร์ทอีอีซี และสถาบัน IOT พร้อมเร่งผลักดันเอกชนพัฒนาทักษะแรงงาน รองรับความต้องการอีอีซี

นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า การที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอล ดิจิตอลทรานฟอร์มเมชั่น สิ่งสำคัญคือ 1. ต้องลดความเลื่อมล้ำในสังคม จึงจะเจริญไปด้วยกันได้ 2. ต้องพาสังคมไปสู่ก้าวใหม่ๆ ในยุคิดิจิตอล ไม่ว่าจะเป็น การใช้เทคโนโลยีแต่ละชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง และการจำหน่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน 3. การใช้ดิจิตอลเพื่อทำให้ภาครัฐ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เดิมเราเรียก E-Goverment ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Digital Goverment โดยมีเรื่องสำคัญๆ ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงดิจิตอลทำ ขับเคลื่อนคือ การขับเคลื่อนบิ๊กดาต้า ใช้กับ 20 กระทรวง ต่อไปนี้เราจะได้เห็นการใช้บิ๊กดาต้าของภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้ เรายังมีส่วนในการพัฒนาอีอีซี พัฒนาดิจิท้ลพาร์ค 709 ไร่ มีโครงการทำสมาร์ทอีอีซี โดยใช้คอนเซ็ปท์ของสมาร์ทซิตี้ ไปเริ่มที่แหลมฉบัง และจะตั้งสถาบัน IOT สร้างเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ และแพลทฟอร์มต่างๆ

และยังมีเรื่องการพัฒนาคน เรากำลังผลิตและพัฒนาคนที่มีอยู่แล้ว ให้มีทักษะที่จะมารองรับความต้องการของ 10 คลัสเตอร์ ของไทยแลนด์ 4.0 ได้ และจะพยายามเริ่มต้นพัฒนาคนไทยทั่วไปให้มีทักษะเบื้องต้นของการใช้ดิจิตอล ทั้งใช้เพื่อทำมาหากิน การแชท เพื่อการเรียนรู้ ไปจนถึงการพัฒนาระบบสังคม

เราพยายามทำให้นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เข้ามาลงทุนกับเรื่องพวกนี้ให้ได้ ทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อตลาดทุน และเพื่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น วันนี้เราเห็นมิติใหม่ๆ ของดิจิตอลมากขึ้น ก็ต้องรีบปรับตัวกัน และต้องรีบเรียนรู้ ต้องรีบลงทุน

ระบบโลกาภิวัฒน์จะทำให้เราล้าหลังเร็วมาก เราต้องเร็วและตัสินใจเร็ว และต้องร่วมงานกันเป็นคัสเตอร์


ยุคดิจิตอล อีอีซี ดิจิทัลพาร์ค รมว.ดีอี