ผู้ประกอบการเฮ! กสทช.พักชำระหนี้! ใบอนุญาตทีวีดิจิตอล 3 ปี

15 March 2018


-15 มี.ค. 61- นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทีวีดิจิตอลว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันในมาตรการพักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเวลา 3 ปี และ กสทช. จะช่วยรับผิดชอบค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล โดยลดค่าเช่าโครงข่ายลง 50% เป็นเวลา 24 เดือน
นอกจากนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิรตซ์ โดยแบ่งการชำระงวดที่เหลือเป็นเวลา 5 ปี โดยจะนำข้อสรุปเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 27 มี.ค.นี้ โดยคาดว่าจะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญประกาศใช้มาตรการช่วยเหลือภายในสิ้นเดือนมี.ค.นี้


กสทช ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ทีวีดิจิตอล ดิจิตอลทีวี