นายกฯ เตรียมประชุม "สุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย" 17-18 มี.ค. นี้

14 March 2018


พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ผู้ช่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. นี้ ที่นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่มีผู้นำนอกภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วม ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาค” และนำข้อเสนอแนะนำไปปฎิบัติได้จริง ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ ความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน, หุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ,ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และประเด็นทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับโลก

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า โดยหลังการประชุมจะมีการรับรองเอกสาร 2 ฉบับ คือ ร่างปฏิญญาซิดนีย์ มีเนื้อหาแสดงเจตนารมย์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก และเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลักดันการทำงานด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยคคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ด้านเศรษฐกิจให้เปิดเสรีทางการค้า ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของอาเซียน และด้านสังคม เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ และเตรียมรับสังคมผู้สูงวัย และร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อเป็นการการทำงานเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือ ประสานงานระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง เสริมสร้างขีดความสามารถหน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯ โดยบันทึกดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้ในวันลงนาม


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
อาเซียนผนึกดึงทัวริสต์ทั่วโลกสู่ภูมิภาค
เชียงใหม่เจ้าภาพ‘เอทีเอฟ’ จีนร่วมเวทีถกบูมเที่ยว10ประเทศพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี ออสเตรเลีย ประชุมสุดยอดอาเซียน