กสร.ห่วงลูกจ้างในกรุงเป็นอันตรายจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

13 March 2018


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงลูกจ้างปฏิบัติงานพื้นที่โล่งแจ้งในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน แนะนายจ้างจัดหน้ากากกรองฝุ่นละอองให้ลูกจ้าง พร้อมกำชับให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานและระหว่างการเดินทาง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ-13 มี.ค.61-นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ากลับมาเกินค่ามาตรฐาน อีกครั้ง จากการตรวจวัดได้ระหว่าง 64 - 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ในจำนวน 6 สถานี ได้แก่ เขตบางนา เขตวังทองหลาง ริมถนนพระราม 4 ริมถนนอินทรพิทักษ์ ริมถนนลาดพร้าว และริมถนนพญาไท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสถานี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน ๆ เช่น ลูกจ้างในงานก่อสร้าง งานในที่โล่งแจ้ง ลูกจ้างที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น จึงขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้การคุ้มครอง ดูแลลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสูดดมฝุ่นละอองเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง โดยจัดหน้ากากที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ให้ลูกจ้าง และกำชับให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมถึงระหว่างการเดินทางไปกลับจากที่พักและที่ทำงานด้วย

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกจ้าง ขอให้สวมใส่หน้ากากกรองฝุ่นละอองที่นายจ้างจัดให้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจ้างเอง


ลูกจ้าง กสร. ค่าฝุ่นละออง