เคล็ดลับของธุรกิจครอบครัว ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก(จบ)

13 March 2018


ทั้งนี้เจ้าของธุรกิจครอบ ครัวมักมองหาบุคลิกที่เหมาะสมจากภายในครอบครัวและคาดหวังความสามารถจากคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่ง เพราะเจ้าของธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จจะสร้างความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอกครอบครัวโดยมุ่งเน้นที่คุณสมบัติทั้ง 2 อย่างเท่าๆกัน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวนอกจากมีความสามารถแล้วจำเป็นต้องมีความเข้าใจในบุคลิกของคนด้วย ในทำนองเดียวกันสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มีบุคลิกที่เหมาะสมแล้วไม่ควรเป็นคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวที่ทำให้มีสิทธิ์เข้าร่วมธุรกิจ แต่ควรมีการประเมินความสามารถด้วย นอกจากนี้ความไว้วางใจยังเป็นเหมือนถนน 2 สายคือทั้ง 2 ฝ่ายต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน การที่เจ้าของธุรกิจครอบครัวบอกพนักงานอาวุโสว่า “ไว้ใจฉันสิ” อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ควรพร้อมที่จะไว้วางใจเมื่อ พนักงานพูดในสิ่งเดียวกันด้วย

ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน แต่สามารถสร้างได้ วัดได้ หรือแม้แต่ทดสอบได้ และการซ่อมแซมความไว้วางใจนั้นไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่ต้องใช้เวลาและความพยายามมหาศาลเลยทีเดียว เจ้าของธุรกิจครอบครัวต้องจำไว้ว่าความไว้วางใจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และยังต้องตระหนักว่าเมื่อระดับความไว้วางใจเริ่มลดลง คนมักจะเริ่มแสดงพฤติกรรมการป้องกันตัวเองและจะไม่ค่อยเปิดใจต่อกัน ดังนั้นเมื่อความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ธุรกิจครอบครัวมีอายุยืนยาว เจ้าของธุรกิจต้องเอาจริงเอาจังในการสร้างให้เกิดขึ้นในครอบครัวและคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้:

1. การสื่อสารที่เปิดเผยและจริงใจ : การสื่อสารจะต้องเปิดเผยและจริงใจทั้งภายในและภายนอกครอบครัว ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจต้องเปิดเผยและชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในธุรกิจ สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนจะมีบทบาทไม่เท่ากัน การสื่อสารนี้ไม่เพียงจะช่วยสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้บริหารที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวซึ่งมักสับสนกับบทบาทที่แตกต่างกันของสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้จะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจครอบครัว

2. ความเป็นธรรมและทำให้เป็นที่ประจักษ์ : ความไว้วางใจถูกสร้างขึ้นโดยการแสดงความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงานและสมาชิกในครอบครัว ทุกคนควรอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน เพราะเมื่อมีกฎแตกต่างกันสำหรับคนที่แตกต่างกันความไม่ไว้วางใจจะเริ่มเกิดขึ้นทันที ซึ่งอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในเวลาที่เกิดขึ้นในสำนักงาน ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจครอบครัวแห่งหนึ่งยืนยันว่าลูกชายของเขามาทำงานตรงเวลาทุกวัน เขาต้องการให้พนักงานเห็นว่าเขามีความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือพนักงาน เพราะหากให้ลูกชายมีอิสระที่จะมาถึงบริษัทเวลาไหนก็ได้ ขณะที่พนักงานที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวจะต้องมาให้ทันเวลา จะทำให้ดูเหมือนไม่มีความเป็นธรรม ซึ่งเขายอมรับว่าขั้นตอนเล็กๆ นี้สามารถช่วยให้สร้างความไว้วางใจในหมู่พนักงานได้

ที่มา : Bhasin, Sonu. 2017. How World’s Oldest Family Businesses have Survived for Centuries.Business Today. Available: https://www.businesstoday.in/opinion/columns/how-worlds-oldest-family-businesses-have-survived-for-centuries/story/264445.html

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,347 วันที่ 11 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561


ธุรกิจครอบครัว