ลพบุรีชูวังพระนารายณ์ ตามรอย‘บุพเพสันนิวาส’

12 March 2018


ลพบุรีชวนเที่ยววังพระนารายณ์ ตามรอย “บุพเพสันนิวาส” ยอดนักท่องเที่ยวไทยพุ่ง 50%

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในฐานะเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ของอยุธยา จึงอยากให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชน นักเรียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับละคร “บุพเพสันนิวาส” ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์เพราะมีสถานที่หลายแห่งสอดคล้องกับละครดังกล่าว และยังเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่ทำให้คนสนใจประวัติ ศาสตร์มากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็มักจะสอบถามว่าตรงไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับละคร จึงคิดจะทำเป็นจุดขายการท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะลพบุรีมีเอกลักษณ์เรื่องของการแต่งไทยอยู่แล้ว ในช่วงกระแสของละคร ทำให้มีผู้อยากแต่งกายแบบ “นุ่งโจง ห่มสไบ” มาเที่ยวในพระนารายณ์ราชนิเวศน์จำนวนมากด้วย

นางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวว่า จากเดิมจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์ 100-200 คนต่อวัน ขณะวันหยุด 200-300 คนต่อวัน แต่หลังจากละครออกอากาศ ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาชมสถานที่แห่งนี้มากขึ้นถึง 30-50% และมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าจะมีเนื้อหาบางตอนเกี่ยวข้องกับสถานที่นี้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,347 วันที่ 11 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561


ลพบุรี ตามรอย บุพเพสันนิวาส วังพระนารายณ์