ผบ.ทบ. ปัดตอบ “พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช” เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 ต่อหรือไม่

9 March 2018


ผบ.ทบ. แจงการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารกลางปี เป็นการปรับเพื่อทดแทนนายทหารที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่ตอบ “พล.ท.ปิยวัฒน์” ได้เป็นแม่ทัพภาค 4 ต่อหรือไม่ ระบุให้รอการโปรดเกล้าฯ

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวถึงการจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารกลางปี ว่า ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของตนไปแล้ว ซึ่งการปรับย้ายครั้งนี้ไม่มีอะไรมาก เพราะเป็นการปรับตำแหน่งเพื่อทดแทนนายทหารที่จะเกษียณอายุราชการ และหมุนเวียนในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 ที่ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มีความต้องการทำงานในตำแหน่งนี้ต่อไปจนเกษียณอายุราชการ พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า ขอให้รอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ลงมา ก็จะทราบเองว่ายังอยู่ในตำแหน่งหรือไม่

เมื่อถามถึงการปรับโครงสร้าง กอ.รมน.ในภาพรวม พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า มีจุดเริ่มต้นจากปีที่ผ่านมา ที่ตนเข้ามาทำหน้าที่เป็น รอง ผอ.รมน. ทำให้เห็นปัญหาเรื่องการหมุนเวียนช่วยราชการปีต่อปี ที่ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง จึงมีการตั้งสำนักงานขึ้นมาและจัดระบบคนทำงานใหม่ ให้เป็นตำแหน่งประจำ ส่วนการปรับโครงสร้างในเรื่องของงาน จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะออกคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อให้ กอ.รมน.สามารถทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งตามกฎหมายเดิมจะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องภัยจากบุคคล

“ทั้งหมดนี้เป็นการปรับโครงสร้างภาพรวม เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ กอ.รมน.และเพื่อดูแลประชาชน ทุกวันนี้ กอ.รมน.ทำกรอบภารกิจภายในประเทศ ดูแลประชาชนแทนกองทัพบก ขณะที่การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในโครงการไทยนิยมยั่งยืน กอ.รมน. ก็มีการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น” พล.อ.เฉลิมชัย กล่าว.