THAILAND Social

10 March 2018


มอบรางวัล…
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจสตาร์ตอัพระดับโลก SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2018 - Deep Tech Innovation ได้แก่ทีม CMA Continuous Glucose Monitoring System จากมหาวิทยาลัย National Chiao Tung ประเทศไต้หวัน พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โชว์ผลงาน…
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมคณะ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองฯ ประจำปี 2560

25 ปี หมากล้อมไทย…
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ และนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดงาน “ครบรอบ 25 ปีหมากล้อมในประเทศไทย”และแถลงนโยบายการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และฝึกฝนหมากล้อมเพิ่มมากขึ้น โดยมี ณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงาน

เยี่ยมชมโครงการ…
ปรีชา มีนิล รองก.ก.ผจก. ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร และ วัฒนา สิงหพรรค รองก.ก.ผจก.บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นำ แคสชวล ไดนิ่ง กรุ๊ป คู่ค้าจากอังกฤษ เยี่ยมชมโครงการ“ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ณ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ลุยจัดงาน…
อรนุช เลิศสุวรรณกิจ และ อมฤต เจริญพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.เทคซอส มีเดีย พร้อมด้วยผู้บริหาร บจก.สิริ เวนเจอร์, บจก.ทรูดิจิทัลพาร์ค บจก.ดิจิทัลเวนเจอร์ส และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ร่วมแถลงการจัดงาน “Techsauce Global Summit 2018”

ร่วมยินดี…
อุษณย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับทีมผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ดิจิทัล ช่อง 19 ในโอกาสครบรอบ 8 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ณ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต

ประชุมวิชาการ…
ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการอังค์ถัด ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในงานประชุมวิชาการนานาชาติ NIDA International Business Conference ครั้งที่ 3 โดยมี พ.ต.ต.ดนุวศินเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้อนรับ

ร่วมพัฒนาระบบนํ้า…
จิรายุทธ รุ่งศรีทอง ก.ก.ผอ.ใหญ่อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือกับ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ ก.ก.ผจญ. บมจ.กสท โทรคมนาคม วางแผนพัฒนาระบบนํ้าครบวงจรในพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิตอล ชูการบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบตั้งแต่นํ้าดิบ นํ้าอุตสาหกรรม บำบัดนํ้าเสีย และรีไซเคิล

บริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์…
กฤษฎา จ่างใจมนต์ ซีอีโอบริษัท เนเจอร์กิฟ จำกัด บริจาคเงินซื้อเครื่องมือการแพทย์กองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,347 วันที่ 11 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2561