ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้คำมั่นส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในภาคธุรกิจ

8 March 2018


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้คำมั่นในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนสนับสนุนแนวทางการบริหารธุรกิจที่ให้ความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายและการเป็นผู้นำของผู้หญิง

-8 มี.ค.61-นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนำผู้นำทางธุรกิจและการทูตลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในภาคบ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ “ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม 2561” ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในการรณรงค์ประจำปีนี้ โดยจัดให้ตรงกับวันสตรีสากล

พิธีที่จัดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิดจากความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และยูเอ็นวีเมน สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก เป้าหมายสำคัญในการจัดงานคือเพื่อให้ภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในสังคม และแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด

นางเกศรา กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน “ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม 2561” โดยร่วมแสดงบทบาทของภาคตลาดทุนพร้อมกับ 59 ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของตลาดหลักทรัพย์ไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญด้านสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทที่จดทะเบียนแต่งตั้งผู้หญิงให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทและตำแหน่งบริหารในระดับสูง ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและยั่งยืน สัดส่วนคณะกรรมการบริษัทที่เป็นผู้หญิงในภาคตลาดทุนไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดย 83% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคน และ12% ของบริษัทจดทะเบียนมีผู้นำองค์กร (CEO) เป็นผู้หญิง นับเป็นบทบาทของผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ”นางเกศรากล่าว

บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด อยู่ในบรรดา 1,000 กลุ่มธุรกิจทั่วโลกที่ลงนามใน “แถลงการณ์การสนับสนุนของประธานกรรมการบริหาร” ตาม “พันธะสัญญาส่งเสริมพลังสตรีแห่งสหประชาชาติ” ของยูเอ็นวีเมน ซึ่งเป็นหลักการแห่งความเสมอภาคหญิงชายในด้านการเป็นผู้นำธุรกิจ การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในที่ทำงาน การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานหญิง ความสนับสนุนด้านการศึกษาและการฝึกอบรม และด้านอื่นๆ

“บริษัทเอกชนมีบทบาทโดดเด่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวระดับโลกที่ขับเคลื่อนไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในที่ทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนและทุกระดับของกิจกรรมอย่างเต็มที่ และส่งผลดีต่อสังคมโลกโดยรวม” มิว่า คาโต้ ผู้อำนวยการยูเอ็นวีเมน สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกกล่าว

สตาฟฟาน แฮร์สตรึม เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย กล่าวว่านโยบายของประเทศสวีเดนในการอนุญาตให้ผู้ชายสามารถลางานไปดูแลลูกได้นั้นเอื้อให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมในระบบแรงงานอย่างเท่าเทียม

“มีความเข้าใจว่าการเลี้ยงดูเด็กนั้นเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้หญิงเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจากการมีลูก” ท่านทูตกล่าว “นโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ชายสามารถลาไปเลี้ยงลูกได้ด้วยนั้นเป็นวิธีที่ช่วยปรับเปลี่ยนความคิดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

หลังจากเสร็จพิธีลั่นระฆัง ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติ นักวิเคราะห์ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอิเกีย แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และบริษัท Grab (Thailand) ได้จัดวงเสวนาภายใต้หัวข้อ “อนาคตของการทำงานของผู้หญิง”

“ลั่นระฆังสร้างความเท่าเทียม 2561” เป็นการริเริ่มระดับสากลระหว่างข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ยูเอ็นวีเมน การริเริ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติและ Women in ETFs


ตลาดหลักทรัพย์ สร้างความเท่าเทียม