กกต.ยันไม่ส่งศาลรธน.ตีความก.ม.ลูกเลือกตั้งส.ส.

9 March 2018


“สมชัย” ยัน กกต.ไม่ติดใจ ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. หากมีผู้ยื่นศาลรธน.ตีความ ไม่กระทบโรดแมป แนะ 50 พรรคใหม่ขออนุญาต คสช.ดำเนินกิจกรรมพรรค ก่อนเสียเปรียบ พรรคเดิมนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กล่าวถึงกรณีที่สนช.มีมติผ่านร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ว่า กกต.ไม่ติดใจใดๆและจะไม่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ดังนั้นกระบวนการหลังจากนี้ หากไม่มีผู้ใดยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ นายกรัฐมนตรีจะต้องนำร่างดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แต่หากมีผู้ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเร่งพิจารณาโดยเร็วภายใน 1 เดือน ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ามีประเด็นใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ สนช.จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยจะไม่กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ชะลอการบังคับใช้ไป 90 วัน

นายสมชัย กล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มการเมืองทยอยมายื่นคำขอเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองจำนวน 50 กลุ่ม ว่า อยากให้กลุ่มการเมืองเหล่านี้รีบดำเนินการยื่นขออนุญาต คสช.เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยการประชุมพรรค ออกข้อบังคับพรรค และหาสมาชิกพรรค ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ถือเป็นโอกาสพรรคการเมืองใหม่ที่จะดำเนินการให้ทันพรรคการเมืองเดิม ที่มีอยู่ความพร้อมอยู่แล้ว แต่ทราบว่าขณะนี้กลุ่มการเมืองยื่นขออนุญาตผ่าน กกต.จำนวนน้อยมาก ดังนั้นจึงอยากให้เร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เสียเปรียบพรรคการเมืองเดิมที่จัดตั้งไว้แล้วที่กฎหมายเปิดให้เริ่มดำเนินการทางธุรการได้ในวันที่ 1 เมษายนนี้


สมชัย ศรีสุทธิยากร