“บุพเพสันนิวาส”ฟีเวอร์ "ออเจ้า"แห่เที่ยวลพบุรี

8 March 2018


 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากละครพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ “บุพเพสันนิวาส”  จากนักเขียนที่รู้จักกันในนามปากกา ‘รอมแพง’ ที่มีเรื่องราวย้อนอดีตไปยังช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ออกอากาศไปได้เพียงไม่กี่ตอน  แต่กลับกลายเป็นกระแสที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมาก  รวมทั้งทำให้โบราณสถานที่สำคัญที่มีอยู่ในช่วงดังกล่าว เป็นที่สนใจและอยากย้อนรอยดูสถานที่จริง  โดยเฉพาะพระนารายณ์ราชนิเวศน์  ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้สร้างเป็นสถานที่ประทับว่าราชการงานเมือง ต้อนรับแขกเมือง ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี  ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมมากขึ้นถึง 30 - 50 % นับตั้งแต่ละครออกอากาศมา  ทำให้จังหวัดลพบุรีตื่นตัวเตรียมผลักดันโครงการให้สอดรับกับละครอิงประวัติศาสตร์นายสุปกิต   โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในฐานะเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ของอยุธยา  จึงอยากให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชน นักเรียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับละคร “บุพเพสันนิวาส” ในพระนารายณ์ราชนิเวศน์เพราะมีสถานที่หลายแห่งสอดคล้องกับละครดังกล่าว และยังเป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่ทำให้คนสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็มักจะสอบถามว่าตรงไหนมีส่วนเกี่ยวข้องกับละคร จึงอยากจะทำเป็นจุดขายการท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ  โดยเฉพาะลพบุรีมีเอกลักษณ์เรื่องของการแต่งไทยอยู่แล้ว   ทั้งนี้จากการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในช่วงที่ผ่านมา  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศรวมทั้งคนในจังหวัดลพบุรี  เข้ามาเที่ยวในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นจำนวน 4- 6 แสนคน  ทำให้มีเม็ดเงินสะพัดในลพบุรีถึง 421 ล้านบาทเลยทีเดียวนางนิภา   สังคนาคินทร์  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวว่า  จากเดิมจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมพระนารายณ์ราชนิเวศน์  ตั้งแต่วันพุธ-ศุกร์ โดยเฉลี่ย 100-200 คนต่อวัน ขณะวันเสาร์-อาทิตย์  โดยเฉลี่ย  200 -300 คนต่อวัน  ในจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสถึง  40 % ในสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติ    แต่หลังจากละครออกอากาศได้เพียงไม่กี่ตอน  ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาชมสถานที่แห่งนี้มากขึ้นถึง 30-50 %  และมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าจะมีเนื้อหาบางตอนเกี่ยวข้องกับสถานที่นี้


จังหวัดลพบุรี งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บุพเพสันนิวาส ออเจ้า