พาณิชย์คุมเข้มตรวจปริมาณกระเทียมนำเข้าผิดก.ม.เจอทั้งจำ/ปรับ

7 March 2018


พาณิชย์ คุมเข้มตรวจสอบปริมาณการครอบครองกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเข้มงวด ตามประกาศ กกร.ควบคุมให้มีการแจ้งปริมาณและสถานที่จัดเก็บ จากการสุ่มตรวจที่ตลาดไท พบการกระทำผิดได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากค้าภายในจังหวัด และกรมศุลกากร ออกสุ่มตรวจแหล่งจำหน่ายกระเทียมขนาดใหญ่ ในบริเวณตลาดไท รังสิต เพื่อควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ที่ต้องขออนุญาตขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณตั้งแต่ 400 กิโลกรัมขึ้นไป รวมทั้งผู้นำเข้า และผู้ครอบครอง ตั้งแต่ 2,000 ตันขึ้นไป จะต้องแจ้งปริมาณ ชนิด ขนาด สถานที่จัดเก็บ ปริมาณการจำหน่าย และปริมาณคงเหลือ ต้องขออนุญาตในการขนย้าย และการครอบครอง ในพื้นที่จังหวัด 52 จังหวัดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปริมาณ และการจำหน่ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตกระเทียม รวมไปถึงหอมหัวใหญ่ และหอมแดงของภาคเหนือ กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง พฤษภาคมนี้ ประกอบกับผลผลิตของต่างประเทศก็ออกสู่ตลาดมากเช่นกัน เพื่อป้องกันผลผลิตจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแข่งขันกับผลผลิตภายในประเทศจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มีผู้ค้ากระเทียม อย่างน้อย 5 ราย ที่ไม่แจ้งปริมาณการครอบครอง และไม่มีบัญชีการซื้อ และขาย ที่จะต้องทำเป็นรายวัน ซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมายตามโทษที่กำหนดไว้ โดยหากไม่แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกิน วันละ 2,000 บาท จนกว่าจะแจ้งอย่างถูกต้อง ส่วนการไม่ขออนุญาตขนย้ายโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับกรมศุลกากร ตั้งด่านตรวจสอบการลักลอบนำเข้า กระเทียม รวมไปถึงหอมหัวใหญ่ และหอมแดง อย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้จัดชุดสายตรวจ เพื่อตรวจสอบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ในวันศุกร์นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกระเทียมรายใหญ่ มีผลผลิตรวมกันมากกว่า 30,000 ตัน จากผลผลิตเฉลี่ยปีละ 70,000 ตัน เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกร รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร เตรียมความพร้อมรองรับมาตรการเชื่อมโยงผลผลิตกระเทียม โดยเบื้องต้นกำลังประสานห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ให้เข้าไปรับซื้อกระเทียมจากเกษตรกร เพื่อนำไปเก็บสต๊อกชะลอการจำหน่ายผลผลิต ในช่วงที่ปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการใช้

กระทรวงพาณิชย์ กกร. ตลาดไท นำเข้า กฎหมาย กระเทียม