'เสี่ยเจริญ' คว้าเศรษฐีรวยสุดของไทย ปี 61

7 March 2018


"ฟอร์บส์" นิตยสารด้านธุรกิจชื่อดังของสหรัฐฯ ได้จัดอันดับมหาเศรษฐีประจำปี 2561 โดยมีปีนี้มหาเศรษฐีไทยติดอันดับ 30 คน ครอบคลุมแทบจะทุกภาคอุตสาหกรรม เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจสรุปรายชื่อพร้อมมูลค่าทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยมานำเสนอ 10 คนแรก

1. เจริญ สิริวัฒนภักดี (เบียร์ช้าง) มีทรัพย์สิน 17,900 ล้านดอลลาร์ (5.61 แสนล้านบาท) อันดับ 65 ของโลก

2. ธนินท์ เจียรวนนท์ (ซีพี/ธุรกิจหลากหลาย) มีทรัพย์สิน 14,900 ล้านดอลลาร์ (4.67 แสนล้านบาท) อันดับ 95 ของโลก

3. วิชัย ศรีวัฒนประภา (คิง เพาเวอร์) มีทรัพย์สิน 5,000 ล้านดอลลาร์ (1.57 แสนล้านบาท) อันดับ 388 ของโลก

4. สุเมธ เจียรวนนท์ (ธุรกิจหลากหลาย) มีทรัพย์สิน 4,200 ล้านดอลาร์ (1.33 แสนล้านบาท) อันดับ 514 ของโลก

5. จรัญ เจียรวนนท์ (ธุรกิจหลากหลาย) มีทรัพย์สิน 4,100 ล้านดอลลาร์ (1.28 แสนล้านบาท) อันดับ 527 ของโลก

6. มนตรี เจียรวนนท์ (ธุรกิจหลากหลาย) มีทรัพย์สิน 4,100 ล้านดอลลาร์ (1.28 แสนล้านบาท) อันดับ 527 ของโลก

7. สารัชถ์ รัตนาวดี (ธุรกิจพลังงาน) มีทรัพย์สิน 3,600 ล้านดอลลาร์ (1.13 แสนล้านบาท) อันดับ 629 ของโลก

8. สมโภชน์ อาหุนัย (ธุรกิจพลังงาน) มีทรัพย์สิน 3,400 ล้านดอลลาร์ (1.07 แสนล้านบาท) อันดับ 679 ของโลก

9. วาณิช ไชยวรรณ (ไทยประกันชีวิต) มีทรัพย์สิน 3,300 ล้านดอลลาร์ (1.03 แสนล้านบาท) อันดับ 703 ของโลก

10. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ (ธุรกิจโรงพยาบาล) มีทรัพย์สิน 3,000 ล้านดอลลาร์ (0.94 แสนล้านบาท) อันดับ 791 ของโลก


เจริญ สิริวัฒนภักดี เสี่ยเจริญ สมโภชน์ อาหุนัย วิชัย ศรีวัฒนประภา ธนินท์ เจียรวนนท์ ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าสัวธนินท์ นิตยสาร Forbes Forbes สุเมธ เจียรวนนท์ จรัญ เจียรวนนท์ มนตรี เจียรวนนท์ สารัชถ์ รัตนาวดี วาณิช ไชยวรรณ