ผู้นำจิตสาธารณะผลักดันองค์กรผ่านนวัตกรรมที่รับผิดชอบสังคม

10 March 2018


ทายาทลี้อิสสระนุกูลรุ่นที่ 3 "พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล" ประธานกรรมการ บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซี บริษัทผลิตยางรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางประกอบรถยนต์ หญิงเก่งที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน "Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs 2017" จากผลงานการบริหารซึ่งเป็นที่ยอมรับ และการมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

"พิมพ์ใจ" จากประสบการณ์ทำงาน ที่เริ่มต้นหาประสบการณ์จากบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย และเข้าไปรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์ซี จนปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการไออาร์ซี และยังเป็นผู้บริหารอีก 5 บริษัท ซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มบริษัทภายใต้ชื่อ "ไออาร์ซีทีกรุ๊ป" กลุ่มธรกิจที่ทำรายได้เฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมารวมกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี และมีผลกำไรสุทธิต่อปีเฉลี่ยกว่าพันล้านบาท

พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลไออาร์ซี ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒาผลิตภัณฑ์ "พิมพ์ใจ" เล่าว่า แนวทางในการผลิตภัณฑ์สินค้าที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เธอได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ได้เห็นฝุ่นดำๆ ติดมากับรองเท้าของคุณพ่อ และนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่ว่า...เราจะใส่กางเกงสีขาวเข้าไปในโรงงานและเมื่อเราเดินออกจากโรงงาน กางเกงของเราจะต้องเป็นสีขาวเหมือนเดิม...โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ มีการออกแบบระบบให้เป็นระบบปิดที่จัดการฝุ่น และสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพได้ทั้งหมด ไม่เกิดมลพิษออกไปนอกโรงงาน

อีกหนึ่งแนวทางในการทำธุรกิจ ที่รับผิดชอบสังคม ผู้บริหารคนนี้ ยังนำจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานยางธรรมชาติ และการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ยางพาราไทย ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมจัดทำโครงการความร่วมมือกับสหกรณ์กองทุนชาวสวนยางคลองปาง จ. ตรัง ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในฐานะผู้ใช้วัตถุดิบที่พบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพยางอย่างยั่งยืนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การรักษาคุณภาพน้ำยางไปจนถึงการผลิตยางแผ่นรมควัน จนกระทั่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายแรกของไทย

ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ "พิมพ์ใจ" ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจร ซึ่งในเชิงจิตวิทยา ควรให้โอกาสหรือส่งเสริมคนที่ชื่นชอบการประลองความเร็วในการขับขี่ ให้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแข่งรถ เพื่อลดการใช้ท้องถนนเป็นสถานที่ประลองความเร็ว เธอจึงให้การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งรถที่เป็นทางการ หรือมอเตอร์สปอร์ต เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการแข่งรถบนถนนสาธารณะ และยังสนับสนุนกิจกรรมร่วมลดอุบัติเหตุทางท้องถนนขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค และการร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเป็นภารกิจสำคัญมาโดยตลอด

ผู้บริหารคนนี้ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม และโครงการที่เธอภาคภูมิใจ คือ โครงการ "ให้อาชีพ ให้ชีวิต" ที่เป็นการสร้างโอกาสและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง โดยการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน สร้างอาชีพ และหลังพ้นโทษได้เปิดโอกาสรับผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมและพ้นโทษแล้วเข้าทำงานตามความเหมาะสมด้วย

"โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต เป็นหนึ่งในผลงานที่รู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นของขวัญที่มอบให้แก่สังคม ประสบการณ์ดีๆ ที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้ถูกนำมาผนวกและถ่ายทอดผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อผลักดันให้ผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านหลักสูตรการอบรมของโครงการได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น" พิมพ์ใจกล่าวทิ้งท้าย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,346 วันที่ 8 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2561


ผู้นำ รับผิดชอบสังคม จิตสาธารณะ พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล อิโนเว รับเบอร์