"สนธิรัตน์"ยันไทยยังไม่ร่วมตอบโต้ทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีเหล็ก

6 March 2018


“พาณิชย์”ชี้แจงไทยไม่ได้เข้าร่วมตอบโต้ทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีภายใต้WTO ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีการประกาศขึ้นภาษีเหล็กนำเข้าภายใต้มาตรา 232 ของ Trade Expansion Act ของสหรัฐฯ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่ากระทรวงพาณิชย์จะร่วมฟ้องร้องสหรัฐฯ ภายใต้ WTO ร่วมกับประเทศคู่ค้าที่ได้รับความเสียหายจากการออกมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ นั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศให้ขึ้นภาษีเหล็กนำเข้าภายใต้มาตรา 232 ของ Trade Expansion Act ของสหรัฐฯแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เท่านั้นว่า มีแผนที่จะขึ้นอัตราภาษีเหล็กนำเข้าที่25% และอลูมิเนียมที่ 10%ซึ่งเป็นผลมาจากรายงานการไต่สวนสินค้านำเข้าภายใต้มาตรา 232 ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทย อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินนโยบายและมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

ทางกระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์ การใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการวางแผนรับมือและลดผลกระทบจากการใช้มาตรการของสหรัฐฯ ในอนาคตได้ ทั้งนี้ กระทรวงยังประเมินการส่งออกของไทยไปตลาดสหรัฐฯ ว่าจะยังคงสามารถเติบโตได้ประมาณ 7% เช่นเดิมตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินนโยบายแสวงหาตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจ ผ่านการสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ ระดับรัฐ และเมือง เพื่อให้เข้าถึงตลาดที่มีกำลังซื้อและความต้องการอย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีของไทยกับประเทศต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างตลาดศักยภาพใหม่รองรับสำหรับผู้ประกอบการของไทยในอนาคตต่อไปกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา เหล็ก กำแพงภาษี