นายกฯรับฟังรายงานแนวทางการพัฒนาสมุทรสาครให้เป็น Hub of Seafood

5 March 2018


นายกฯรับฟังรายงานแนวทางการพัฒนาสมุทรสาครให้เป็น Hub of Seafood  เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมทางทะเล พร้อมพบปะพนักงาน/แรงงาน ณ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จังหวัดสมุทรสาคร ย้ำรัฐบาลพร้อมดูแลแรงงานไทยและต่างด้าวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันนี้ (5 มี.ค.61) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมทางทะเล พร้อมพบปะพนักงาน/แรงงาน ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เมื่อนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึง นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็น Hub of Seafood ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายสินค้าประมงไปสู่มาตรฐานสากล โดยต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งสินค้า (โลจิสติกส์) เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การแจ้งเรือเข้า-ออก (Pipo) พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาศูนย์บริการใบรับรองสินค้าประมงส่งออก (OSS) ยกระดับมาตรฐานสะพานปลา พัฒนาแรงงานฝีมือภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่ Thailand 4.0 และยกระดับตลาดกลางสัตว์น้ำ

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และยินดีที่วันนี้จะได้เยี่ยมชมการจัดการ การผลิต แปรรูป และจำหน่ายแบบครบวงจร พร้อมชื่นชมประสิทธิผลการทำงานด้านประมงในเวทีโลก นายกรัฐมนตรีเห็นว่าต้องพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เต็มศักยภาพที่มีอยู่  สำหรับการผลักดันจังหวัดสมุทรสาครให้เป็น Hub of Seafood นั้น ภาคเอกชนรายใหญ่ ควรรวมกลุ่มกับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทั้งนี้ รัฐบาลจะรับไปพิจารณาว่าจะสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่น ๆ เช่น นครปฐม เพชรบุรี ให้เติบโตไปพร้อมกัน แต่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมทางทะเล และพบปะพนักงาน/ แรงงานของบริษัทฯ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า มาวันนี้เพื่อให้กำลังใจกับแรงงานซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว  รัฐบาลพร้อมดูแลคุณภาพชีวิต การศึกษา และสาธารณสุข ไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตาม อยู่ประเทศไทยก็ขอให้รักประเทศไทยด้วย เราจะต้องเติบโตอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในส่วนของรัฐบาลจะทำเต็มที่ และทำให้ดีที่สุด เพื่อลูกหลานของเราทุกคน

พร้อมกล่าวว่า ขอให้แรงงานทุกคนขึ้นทะเบียนแรงงาน เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ ขอให้เป็นกำลังใจให้รัฐบาล และฝากให้ทุกคนไปเลือกตั้ง อย่านอนหลับทับสิทธิ์


 


นายกฯ สมุทรสาคร แนวทางการพัฒนา Hub of Seafood