“ประวิตร”ย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานหนักขึ้นแก้ประมงผิดกฏหมายต่อเนื่อง

5 March 2018


รองนายกฯ“ประวิตร”ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร ย้ำต้องทำงานหนักมากขึ้นร่วมกันทุกฝ่าย แก้ปัญหาประมงผิดกฏหมายต่อเนื่อง

-5 มี.ค.61-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน

โดยตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - แจ้งออกเรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร  ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วนราชการ เช่น กรมทรัพยากรชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ หน่วยงานศรชล. และตำรวจน้ำ ในการควบคุม แจ้งเรือ เข้า - ออก

สรุปภาพรวม การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายในพื้นที่ ตามแนวทางรัฐบาล มีความคืบหน้าไปมาก  โดย 2 ปีที่ผ่านมา พบสัดส่วนการกระทำผิดของเรือประมงกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการประมงให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปรับการทำประมงให้ถูกต้องได้มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าว ขอบคุณและให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ผ่านมา และย้ำต้องทำงานหนักร่วมกันทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญเร่งด่วน ในเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและความเชื่อมั่น ของประเทศ และขอให้ต้องคงความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น  กำหนดมาตรการป้องกัน ขจัดเงื่อนไขการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยเน้นให้ความสำคัญ กับการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งต้องไม่ให้มีการขนถ่ายแรงงานและปลาในทะเล รวมทั้งต้องให้การคุ้มครองแรงงานด้านสวัสดิการ  ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือมีการบังคับใช้แรงงานโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ทั้งเรือที่ต่ำกว่า 30 ตันกรอส และผู้ประกอบการที่เคยกระทำผิด

ขณะเดียวกันกัน ต้องเปิดโอกาสให้มีการทำงานกับองค์กรไม่ใช่ภาครัฐ ( NGOs ) ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งการลงพื้นที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้น

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัด ( One Stop Service )  ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดสมุทรสาครถึง 292,854 คน โดยพล.อ.ประวิตร ได้ ย้ำขอให้บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ฯ และเร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ทันภายใน มิ.ย.61 พร้อมทั้ง กำกับดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฏหมายกำหนด


 

 

 


สมุทรสาคร แก้ประมงผิดกฏหมาย