กทพ.เริ่มแล้ว“EXAT Portal”แอพพลิเคชัน คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง

5 March 2018


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “EXAT Portal” แอพพลิเคชัน คู่ใจ...ผู้ใช้ทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางพิเศษ โดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด “EXAT Portal” ได้ทั้ง Android และ IOS ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“EXAT Portal” แอพพลิเคชัน คือ แอพพลิเคชันของ กทพ. สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ กทพ. ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass และการจัด Promotion และกิจกรรมต่าง ๆ ของ กทพ. รวมถึงเป็นศูนย์รวบรวมการเรียกใช้แอพพลิเคชั่นอื่น ๆ ของ กทพ. ด้วย โดยผู้ใช้ทางสามารถใช้ แอพพลิเคชันได้ทั้งระบบ Android และ IOS
วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง “EXAT Portal”
1. เข้าไปที่แอพพลิเคชัน Play Store สำหรับ Android หรือ Apple Store สำหรับ IOS
2. ค้นหาแอพพลิเคชัน EXAT Portal
3. กดติดตั้งแอพพลิเคชัน
4. เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ แอพพลิเคชันจะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที

การใช้งานระบบ “EXAT Portal”
แบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย
1. NEWS : เผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ เช่น โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ กิจกรรม ข่าวสารจราจร
2. EASY PASS : สำหรับตรวจสอบยอดคงเหลือ และการใช้งานบัตร Easy Pass
3. EXAT APPS : เป็นศูนย์รวมการเรียกใช้งานแอพพลิเคชันอื่น ๆ ของ กทพ. เช่น EXAT Traffic นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถตั้งค่า (Setting) แล้วกำหนดภาษาในการแสดงผล (รองรับภาษาไทยและอังกฤษ รวมทั้งตั้งค่าการรับการแจ้งเตือน (Push Notification) ได้ด้วยตนเองแอพพลิเคชั่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. ผู้ใช้ทาง