ระยองคึกรับEEC หนุนพื้นที่โตยั่งยืน

8 March 2018


ระยองคึกคักรับ EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ขยายอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติ รองรับผู้โดยสาร 30 ล้านคน/ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อนาคตใหม่ไทยยั่งยืน” “เปิดแผนโลจิส ติกส์ ยกระดับ EEC” ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาโครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ซึ่งภายในงานยังมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขา ธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล ร่วมบรรยายพิเศษด้วย

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวตอนหนึ่งว่า EEC จะสร้างอุตสาหกรรม ความเจริญแบบองค์รวม และสร้างเมืองใหม่ไปพร้อมกัน ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้าน เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

ขณะที่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ใน EEC ดังกล่าว หนึ่งในโครงการที่จะได้รับการพัฒนา คือสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งจะยกระดับให้เป็นสนามบินนานาชาติ หรือสุวรรณภูมิแห่งที่ 3 จะมีการพัฒนารันเวย์ขนาดมาตรฐาน อาคารผู้โดยสารที่ทันสมัย เพื่อรองรับนักธุรกิจและผู้โดยสารในอนาคตกว่า 30 ล้านคนต่อปี ทั้งยังสามารถรองรับธุรกิจการส่งสินค้าและโลจิสติกส์ด้วย

“นอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางสำหรับซ่อมอากาศยานที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินต่างๆ เมื่อผสมผสานกับสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ จะส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิอีกด้วย”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,345 วันที่ 4 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561


อุตสาหกรรม เศรษฐกิจไทย อู่ตะเภา EEC