‘บ้านผีเสื้อ’ โครงการต้นแบบพลังงานสะอาด

8 March 2018


เมื่อพูดถึงการใช้พลังงาน ไฮโดรเจนในครัวเรือนอาจเป็น เรื่องใหม่และไกลตัวสำหรับสังคมไทย แต่ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานไฮโดรเจนมาแล้วมากกว่า 50 ปี เหตุผลประการสำคัญที่พลังงานไฮโดรเจนเริ่มได้รับความสนใจและความนิยมเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและยุโรปก็คือ “ก๊าซโฮโดรเจน (Hydrogen, H2)” เป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยังเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบสุดๆ เพราะเมื่อไฮโดรเจนเกิดการเผาไหม้กับก๊าซออกซิเจนเพื่อสร้างเป็นพลังงาน ผลลัพธ์จากกระบวนการนี้มีเพียงไอนํ้าเท่านั้น ต่างจากการเผาไหม้ของสสารพลังงานอื่นที่แม้จะเป็นกระบวนการที่ง่ายกว่าแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาล

ด้วยเหตุนี้ทำให้ มร.เซบาสเตียน จุสตุส ชมิทส์ ผู้บริหารบริษัทมากความสามารถในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท SPB TV AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยได้รับผิดชอบในส่วนงานพัฒนาธุรกิจและเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัท C-Labs ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ (Internet of Things) ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเมืองซีแอตเทิล (Seattle) ผู้ที่มีความรักในธรรมชาติ บรรยากาศ และมนต์เสน่ห์แห่งวิถีอารยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่และมองหาการลงทุนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง จึงนำความเชี่ยวชาญ ผสานการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเริ่มต้นพัฒนา “โครงการบ้านผีเสื้อ” โครงการต้นแบบที่นำพลังงานสะอาดมาใช้เต็มรูปแบบ และเปิดตัวโครงการนี้พร้อมๆ กับการจัดงาน “Hydrogen Energy Summit 2018” ครั้งแรกและแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉายภาพความรู้เรื่องพลังงานเพิ่มเติมว่าจริงๆ แล้วพลังงานไฮโดรเจนไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย เราเริ่มวิจัยเรื่องนี้มาแล้วกว่า 20 ปี ในมิติของเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งส่วนตัวนั้นมีความเชื่อว่าพลังงานดังกล่าวนั้นสามารถเริ่มใช้ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ขยายผลไปถึงรถยนต์ ผลได้ของพลังงานไฮโดรเจนคือนํ้าเมื่อกลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทำให้สภาวะแวดล้อมบนท้องถนนไม่เป็นมลพิษ หรือ Zero Emission เราอาจเริ่มจากกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ นอกจากนั้นในบรรดาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น โซลาร์เซลล์หรือแบตเตอรี่ พลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานเดียวที่เราสามารถพัฒนาได้ในทุกชิ้นส่วน ในปัจจุบันนี้ส่วนประกอบของเซลล์เชื้อเพลิงทำได้ทุกชิ้นด้วยฝีมือคนไทย และนี่ยังเป็นการตอกยํ้าว่าเป็นพลังงานเดียวที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ และถ้าหากทุกคนยังจำได้ กระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่ง ที่พระองค์ตรัสไว้ที่รัฐสภาสหรัฐอเมริกาเมื่อทรงเสด็จเยี่ยมเยือนนั้น ความว่า “สักวันหนึ่งอยากเห็นประเทศไทยพึ่งพาตัวเองได้” ฉะนั้นเซลล์เชื้อเพลิงจากพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถพึ่งตัวเองได้ในแง่ของเทคโนโลยี

บนเนื้อที่ 18 ไร่ จากแนวคิดตั้งต้นที่ต้องการรักษาสภาพดั้งเดิมของธรรมชาติไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ลักษณะการก่อสร้างอาคารและการออกแบบพื้นที่จึงเป็นไปอย่างพอดีและเหมาะสม หลอมรวมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้กลมกลืนและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ อาคารหลักสุดทันสมัยโดดเด่นด้วยกระจกบานใหญ่ที่พร้อมเปิดรับอากาศและกลิ่นฝนยามเย็น อบอุ่นด้วยแสงจากธรรมชาติที่สาดส่องอย่างพอดีตลอดทั้งวัน ตกแต่งวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้หลักๆเป็นอิฐมวลเบา มุ่งเน้นการดีไซน์ที่เรียบง่าย และสร้างความโปร่ง โล่ง สบาย บริเวณหลังคาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในทิศทางที่รับแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดแล้วนำมาจัดเก็บไว้ใน Multi Cluster Box โดยเครื่องนี้จะทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าส่งไปทั้งอาคารหลักและบ้านแต่ละหลังที่กำหนดให้ใช้ไฟแต่พอดี ทั้งนี้พลังงานที่เหลือจากการใช้ในเวลากลางวัน จะถูกส่งมาจัดเก็บไว้ที่ Hydrogen Power System ต่อมาเครื่องดังกล่าวจะเติมนํ้าเข้าไปเพื่อแยกระหว่างไฮโดรเจนและออกซิเจนออกจากกัน


มร.เซบาสเตียน จุสตุส ชมิทส์ ผู้ก่อตั้งโครงการ “บ้านผีเสื้อ” และสักขีพยานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบอย่างเป็นทางการสำหรับออกซิเจนจะถูกปล่อยไปในอากาศ ส่งก๊าซไฮโดรเจนจะถูกนำมาจัดเก็บที่ Hydrogen tank จากนั้นในเวลากลางคืน ไฮโดรเจนที่จัดเก็บไว้นั้นจะจ่ายเข้าสู่เครื่อง Fuel cell โดยเครื่องดังกล่าวจะเปลี่ยนไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในเวลาเช้ากลับไปใช้ในโครงการ ทำให้บ้านผีเสื้อสามารถใช้พลังงานดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานภายนอก เป็นโครงการที่ใช้พลังงานหมุนเวียนและพึ่งตัวเองได้ 100% โอบล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวสุดสายตา ถือเป็นบ้านในฝันสำหรับโลกแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อโลกอย่างแท้จริง

โครงการบ้านผีเสื้อพร้อมเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจที่ดีในการเผยแพร่เทคโนโลยีการพึ่งพาตนเองสำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าและนํ้า ซึ่งถือเป็นบ้านต้นแบบของอนาคตที่พร้อมเติมเต็มการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังเป็นก้าวแรกหรือจุดเริ่มต้นที่หน่วยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้และนำโครงการดังกล่าวไปต่อยอดและสร้างบ้านจากพลังงานทดแทนให้ขยายออกไปสู่วงกว้าง โครงการนี้อาจเป็นคำตอบสำหรับคำถามของการวางแผนเพื่ออนาคตอย่างแท้จริง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดการใช้พลังงานไฮโดรเจนเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพิ่มเติมได้ที่ www.phisueahouse.com

เรื่อง: อนุวัฒน์ โพธิ์ทอง
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,345 วันที่ 4 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561


พลังงาน ครัวเรือน ไฮโดรเจน บ้านผีเสื้อ