เงินเฟ้อเพิ่มต่อเนื่องเดือนที่ 8

2 March 2018


-2 มี.ค.61-น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.พ. 2561 เทียบกับเดือนก.พ.ปีก่อนเพิ่มขึ้น 0.42% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 รวมสองเดือนแรกของปีขยายตัว 0.56% ขณะที่เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. 2561 เงินเฟ้อติดลบ 0.23% สำหรับสาเหตุที่เงินเฟ้อขยายมาจากการบริโภคและการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน ในหมวดที่มิใช่อาหารสดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือการเพิ่มขึ้นของราคาในหมวดอาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม พลังงาน เคหสถาน ขนส่ง และอื่นๆ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและเครื่องชี้วัดด้านการบริโภคต่าง ที่มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีในช่วงที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายตัวของความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลจากการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา


สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องสวนทางกับการลดลงต่อเนื่องของดัชนีราคาผู้ผลิตที่ลดลง 1.9% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 จากสาเหตุที่ราคาหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลดลง 1.3% แต่หากเทียบกับเดือนม.ค.2561 ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนนี้ลดลง 0.2% และรวม 2 เดือนแรกของปีนี้ดัชนีราคาผู้ผลิตลดลง 1.5% ขณะที่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนก.พ. 2561 เทียบกับเดือนก.พ. ปีก่อนสูงขึ้น 2.9% และเมื่อเทียบกับเดือนม.ค. 2561 คงที่ โดยมีสาเหตุสำคัญจากการเพิ่มขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นบวก 8.3% ตามราคาต้นทุนวัตถุดิบ รวมสองเดือนแรกของปีนี้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2.8% ประกอบกับเครื่องชี้วัดด้านการบริโภคภาคเอกชนต่างๆปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะภาคการบริโภคภาคเอกชน ยอดการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งออก และดัชนีความเชื่อมั่นต่างๆชี้ว่าเศรษฐกิจในประเทศกำลังฟื้นตัวและความต้องการในสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเริ่มส่งผลดี ทั้งนี้เป้าเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ที่0.7-1.7%


เงินเฟ้อ